Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

JESTEM POLKĄ I POLAKIEM

Dziecko:

 • Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.
 • Wymienia nazwę, swojego kraju i jego, stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych
 • Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie

 LAS JESIENIĄ

Dziecko:

 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół
 • Spożywa posiłki z użyciem sztućców
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie

 FIGLE JESIENNEGO WIATRU

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne

MAGICZNE SŁOWA

Dziecko:

 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
 • Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne

Wiersz i piosenka

„Katechizm polskiego dziecka”- W. Bełza

–  Kto ty jesteś?

–  Polak mały

– Jaki znak twój?

– Orzeł biały

– Gdzie ty mieszkasz?

–  Między swemi

–  W jakim kraju?

– W polskiej ziemi.

–  Czym ta ziemia?

– Mą ojczyzną.

„Jeżyk i liście”

muzyka i słowa: Renata Szczypior

I. Szur, szur, szur, liści góra!

Szur, szur, szur, coś tam szura…

Ref. Tupu- tap! Tupu- tap!

Kolorowe liście łap

2. Czy ty wiesz, co tam siedzi,

Czarnym oczkiem dzieci śledzi?

Ref. Tupu- tap! Tupu- tap!

Kolorowe liście łap

3. Szur, szur, szur, jeżyk mały.

Szur, szur, szur w liściach cały.

Ref. Tupu- tap! Tupu- tap!

Kolorowe liście łap

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Październik 2022

 MYCIE TO JEST SAMO ZDROWIE

Dziecko:

 • Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.
 • Kształtuje umiejętność dostrzegania różnic między przedmiotami podczas manipulowania oraz poznanie określenia: długi, krótki.
 • Słucha bajek i opowiadań zawierających przykłady akceptowanych społecznie zachowań
 • Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je.
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie.

  W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE

Dziecko:

 • Poznaje nazwy warzyw i owoców, bada je polisensorycznie.
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.
 • Spożywa posiłki z użyciem sztućców.
 • Doskonali umiejętność zdejmowania i nakładania samodzielnie niektórych elementów ubrania.
 • Nabywa umiejętność rozpoznawania za pomocą dotyku przedmiotów oraz ich właściwości : duży mały.

 WITAMINY HOP! DO BRZUSZKA

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych .
 • Panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.
 • Kształtuje umiejętność wybierania przedmiotów mających wspólną cechę jakościową np. kolor.
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne.

LIŚCIE MALOWANE, PO DRZEWAMI ROZSYPANE

Dziecko:

 • Wykonuje własne eksperymenty graficzne za pomocą farb.
 •  Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.
 • Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie.
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne .

Wiersz i piosenka

„Czyste ręce”- I. Salach

Dziś od rana plusk w łazience

to maluchy myją ręce.

Najpierw w wodzie opłukują

Potem mydłem nasmarują.

Znowu woda – istny cud!

W umywalkę puk, puk, puk!

Jeszcze tylko kran zakręcę,

i już czyste moje ręce.

„A ja wiem”

( melodia popularna)

I. A ja wiem , nie powiem,

kto nas dziś odwiedzi,

czerwone jabłuszko,

co na drzewie siedzi.

2. Czerwone jabłuszko,

złocista gruszeczka,

złocista gruszeczka

i piękna śliweczka.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Wrzesień 2022

POZNAJMY SIĘ

Dziecko:

 • Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
 • Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne
 • Czyta symbole, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie
 • Zgłasza potrzeby fizjologiczne

 NASZA PANI BAWI SIĘ Z NAMI

Dziecko:

 • Posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • Wykonuje podstawowe czynności higieniczne
 • Spożywa posiłki z użyciem sztućców
 • Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je

 ŻYCIE PRZEDSZKOLNE

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie
 • Panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

NASZE MISIE PRZYSZŁY DZISIAJ

Dziecko:

 • Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola
 • Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci
 • Określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne

Wiersz i piosenka

„Mam trzy lata”- A. Suchorzewskiej

Mam trzy lata, trzy i pól,

Brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

I ma znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

Myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

Tańczę kiedy gra muzyka,

Umiem wierszyk o koteczku,

O tchórzliwym koziołeczku,

I o piesku, co był w polu,

Nauczyłam się w przedszkolu.

„Miś w przedszkolu”

Muzyka i słowa: Renata Szczypior

I. Pewien bardzo mały miś

Do przedszkola przyszedł dziś

I powiedział mi do uszka,

że najlepiej jest w maluszkach.

2. Pewien bardzo mały miś

Do przeszkolą przyszedł dziś.

Wszyscy bardzo Cię lubimy:

Popatrz misiu jak tańczymy!

Wszyscy bardzo Cię lubimy:

Popatrz misiu jak tańczymy!