Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Bezpieczni i rozważni

 • Uczestniczenie w prostych zabawach konstrukcyjnych
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Spokojnie oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw
 • Podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Rozróżnianie pojęć dobra i zła
 • Przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • Uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie
 • Wzbogacenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy
 • Zapoznanie z numerem alarmowym
 • Śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

Polska – nasza Ojczyzna

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną
 • Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • Doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • Zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego
 • Obcowanie ze sztuką
 • Utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania
 • Utrwalenie świadomości bycia Polakiem
 • Poznanie hymnu i symboli Polski

Preludium deszczowe

 • Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • Uważne słuchanie wypowiedzi innych
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy
 • Nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych
 • Zdobywanie wiedzy na temat deszczu; nazywanie różnych rodzajów deszczu
 • Uwrażliwienie się na różne elementy muzyki
 • Nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni

Rozpoznajemy emocje

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • Budowanie obrazu własnego „ja”
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji
 • Poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach
 • Komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi w sposób werbalny i niewerbalny
 • Nazywanie poszczególnych części ciała
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej
 • Przeliczanie klasyfikowanie
 • Rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia”

Wiersz i piosenka

„Moja rodzina” Bożena Forma

Moja rodzina

To ja, mama, tata.

Mam też siostrę Alę

I młodszego brata.

Siostra jest wysoka

Czarne włosy ma,

A braciszek mały

I skończył latka dwa.

Wspólne zabawy,

Wspólne spacery.

Zimą na narty,

Latem rowery.

Czas wolny zawsze

Razem spędzamy,

Bardzo się mocno

Wszyscy kochamy.

„Piosenka Kreta Cezarego”

muzyka: E. Jakubowska; słowa: I. Szajkowska

1.Tu pod ziemią mam mieszkanie,

A na górze kopczyk zrobię.

Kto zamieszka razem ze mną?

Czasem z żalem myślę sobie.

Ref: Jestem smutny Kret Cezary.

Czyś nie widział dla mnie pary?

Bo marzeniem Cezarego

Jest, by kogoś mieć bliskiego.

2.Labiryntem korytarzy,

Powędruję, hen, daleko,

Gdzie się promyk słońca żarzy,

Czy nie spotkam się z kolegą?

Ref: Jestem smutny Kret Cezary…

3.Pójdę zaraz w świat przed siebie,

Kto mi dobrą drogę wskaże?

Idę wcale się nie grzebiąc,

Szukać przyjaciela z marzeń.

Ref: Jestem smutny Kret Cezary…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

Warzywa i owoce

 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Dostrzeganie piękna darów natury
 • Uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw
 • Rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”
 • Klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie
 • Rozwijanie poczucia rytmu

W naszej grupie

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Poznawanie różnych stanów emocjonalnych: radość, złość, smutek
 • Próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu
 • Kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania
 • Słuchanie utworów literackich
 • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • Śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
 • Utrwalania wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw

Co nam dają drzewa?

 • Poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych
 • Odczuwanie piękna przyrody
 • Uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów
 • Doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych
 • Rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną
 • Układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny
 • Poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka
 • Rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny

Przygotowanie do zimy

 • Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • Budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić
 • Budowanie obrazu własnego „ja”
 • Wzbogacenie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy
 • Poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe
 • Doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy
 • Manipulowanie materiałem przyrodniczym
 • Klasyfikowanie przedmiotów

WIERSZ I PIOSENKA

„Chrup warzywa, jedz owoce”

Jedz owoce – jabłka, gruszki i maliny

bo w nich siedzą pożyteczne witaminy!

Jedz banany, winogrona, poziomeczki,

pomarańcze i truskawki i śliweczki!

Jedz owoce, pij z owoców świeży sok,

a z radości będziesz skakać cały rok!

Chrup warzywa – pomidory i rzodkiewki,

i ogórki i cebulę i marchewki!

Gdy pietruszka, por lub seler w zupie pływa,

też je wcinaj, bo od tego sił przybywa!

Chrup warzywa gotowane i surowe,

Bo są smaczne, a do tego bardzo zdrowe!

„Grzeczni czarodzieje”

1 Choć jestem przedszkolakiem,

Czarować już potrafię.

Najlepiej tam się dzieje,

Gdzie grzeczni czarodzieje.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam –

To abrakadabra nasza.

Przedszkolak pięknie czaruje:

Przepraszam, proszę, dziękuję.

2 Czarodziej grzecznie prosi,

Przeprasza, gdy napsoci,

Z uśmiechem też dziękuje.

Naprawia, a nie psuje.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam…

3 Być grzecznym czarodziejem,

To wcale trudne nie jest.

Wystarczy znać te słowa

I można już czarować.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

WRZESIEŃ 2022

RAZEM W PRZEDSZKOLU

Dziecko:

 • Doskonali umiejętność słuchania utworów literackich i rozmawia na temat zapamiętanej treści
 • Doskonali orientację w schemacie własnego ciała oraz wskazuje te same części u innych osób
 • Aktywnie uczestniczy w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 •  Rozpoznaje swój znaczek indywidualny w łazience
 • Wdraża się do dbałości o własne ubrania przy przebieraniu się

ZABAWY Z LATAWCEM

Dziecko:

 • Doskonali umiejętność płynnego wypowiadania się na określony temat
 • Łączy w pary przedmioty, które do siebie pasują z uzasadnieniem wyboru
 • Potrafi zgodnie się bawić i wspólnie korzystać z zabawek
 • Doskonali umiejętność tworzenia celowych konstrukcji z wykorzystaniem dostępnych klocków
 •  Pomaga w nakrywaniu do stołu i sprząta po sobie

NADCHODZI JESIEŃ

Dziecko:

 • Wdraża się do budowania pełniejszych i poprawnie sformułowanych zdań podczas rozmów indywidualnych
 • Doskonali umiejętność rozkładania przedmiotów zgodnie z ustaleniem
 • Utrwala podstawowe zasady higieny i zachowania dotyczące korzystania z własnych przyborów
 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe doskonalące umiejętność regulowania oddechu podczas wypowiedzi

ZIEMIA PEŁNA TAJEMNIC

Dziecko:

 • Udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści po wysłuchaniu utworu literackiego
 • Kształtuje umiejętność odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w  ruchu drogowym
 • Poznaje techniki rysunkowe na kartce, prawidłowo trzyma kredkę
 •  Doskonali umiejętność liczenia z przestrzeganiem rytmu wskazywania i jednoczesnego wymieniania kolejnych liczebników
 • Rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych

Piosenka i wiersz

ZABAWKI

Dobrze jest się dzielić

tym, co mam w zabawie.

Bo wtedy się bawić

jest znacznie ciekawiej:

Ja ci podam klocki,

ty mi podasz misia…

Razem zbudujemy

dla misia dom dzisiaj.

Na porządek sposób mam:

Lalki tu, klocki tam!

Jest to sposób doskonały –

Kłaść je tam, gdzie wcześniej stały.

DROGA DO PRZEDSZKOLA

I . Tu jest domek, a tu płot.

Na tym płotku siedzi kot.

Tu są drzewa, tam ulica,

Jaka piękna okolica.

Ref: To jest droga do przedszkola

La, la, la, la, la, la, li.

Co dzień chodzi drogą Ola,

La, la, la, la, la, la, li.

II. Tu są sklepy, a tam las.

W lesie miło płynie czas.

Tu plac zabaw, tam apteka,

A w oddali Azor szczeka.

Ref: To jest droga do przedszkola

La, la, la, la, la, la, li.

Co dzień chodzi drogą Ola,

La, la, la, la, la, la, li.