Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Moja ojczyzna – Polska!

Dziecko:

 • ma poczucie dumy z bycia Polakiem; rozpoznaje i szanuje symbole narodowe,
 • interesuje się historią naszego kraju; osiągnięciami ważnych historycznie postaci,
 • koncentruje uwagę podczas zajęć i podąża za ich tokiem,
 • tworzy kolekcje przedmiotów pasujących do siebie ze względu na wspólne cechy, funkcje, przynależność,
 • rozumie, że wynik liczenia nie zależy od wielkości elementów, ich ułożenia czy kolejności przeliczania,
 • rozumie, że rodziny, w których wychowują się dzieci mogą mieć odmienne tradycje, zwyczaje, status materialny.

Dawniej i dziś.

Dziecko:

 • słucha utworów literatury dla dzieci i wypowiada się na ich temat,
 • czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym,
 • dostrzega i odtwarza różne sekwencje rytmiczne oraz tworzy własne,
 • dostrzega skutki zjawisk atmosferycznych; rozpoznaje niebezpieczeństwa wynikające z pogody (np. silny wiatr) i wskazuje sposoby zabezpieczania przed nimi,
 • wyodrębnia głoski na początku prostych fonetycznie słów
 • buduje pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie,  podczas pracy w grupach,
 • analizuje treść zagadek słownych i trafnie wskazuje przedmioty będące ich rozwiązaniem.

Podróżujemy w dawne czasy.

     Dziecko:

 • stosuje poznane sposoby służących wsparciu w trudnych sytuacjach,
 • wskazuje lewą i prawą stronę własnego ciała,
 • rozpoznaje wyrazy do globalnego czytania; próbuje przyporządkować je do obrazków,
 • wskazuje różnice między podobnie wyglądającymi wyrazami,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia i emocje,
 • rozwija umiejętności oceniania  swojego zachowania,
 • uczy się bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii pod kontrolą dorosłych i w ograniczonym zakresie (Internet, gry komputerowe),
 • wykonuje prace zwiększające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność grafomotoryczną; prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie, dostosowuje do niego napięcie mięśniowe i siłę nacisku.

Piosenki i wiersze

„Wietrzyku, psotniku”.  muz.: K. Kwiatkowska:  sł.: A. Woy – Wojciechowska

1.Wiatr zapukał w okno do dzieci,  

Halo, hej! Maluchy, jak leci?

Nie chce mi się biegać po polach,

Przyjdę do waszego przedszkola!

ref.: Nie, nie, nie!

Wietrzyku, psotniku, masz chmurki przegonić,

utulić sarenki w lesie

Kałuże osuszyć i liście posprzątać

Bez ciebie cóż zrobi jesień?

2.Wiatr zapukał w okno leciutko,

Bez was, dzieci trochę mi smutno.

Nie chce mi się gwizdać i biegać,

Wolę z wami trochę pośpiewać!

3.A ja chcę rozkręcić zabawki,

Albo rozkołysać huśtawki!

Wolę dmuchać  w trąbki, piszczałki,

Zbudzić wasze misie i lalki.

„Listopad gra”. muz.: K. Kwiatkowska  sł.: Z. Holska – Albekier

1.Pan Listopad gra na basie,

dylu, dylu bum!

Na jesiennym graniu zna się,

trawką dotknął strun

ref.: Wesoło gra muzyka,

pada deszcz!

Świerszcz za kominem cyka,

Tańcz, gdy chcesz!

2.Pan Listopad gra na bębnie,

bara, bara, bam!

Z deszczem puka równo, pięknie,

koncert daje nam.

3.Pan Listopad gra na flecie,

fiju, fiju, fiu!

Z liści złotych ma berecik,

a kubraczek z nut!

„Jesienny wiatr”.   Dorota Gellner

Gdy pada na nosy, gdy pada na krzaki
To budzą się zaraz deszczowe Dziwaki.
Deszczowe Straszydła, Deszczowe Potworki
i prędko wyłażą z kałuży, jak z norki.
Pod rynną się kąpią i myją tam uszy

i każdy się pluszcze a żaden nie suszy. …
Łóżeczek nie mają,
kołysek nie znają,
a swoje maluchy

w kaloszach huśtają.

„Jesień u fryzjera” Danuta Gellnerowa

Przyszła jesień do fryzjera:

Proszę się mną zająć teraz!

Lato miało włosy złote,

Ja na rude mam ochotę!

No bo niech pan spojrzy sam,
Rudo tu i rudo tam

Mówi fryzjer: rzeczywiście, dookoła rude liście,

Ruda trawa, rude krzaki, chyba modny kolor taki.

Szczotka, grzebień, farby fura,
Już gotowa jest fryzura.

Woła Jesień: W samą porę!

Płacę panu muchomorem

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

 Zapachy i smaki jesieni

Dziecko:

 • dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru
 • kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza
 • kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych, przestrzeganie zasad i norm
 • doskonalenie współpracy w zespole

Sztuka bycia razem

Dziecko:

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów
 • rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem
 • rozwijanie kreatywności i aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie
 • kształtowanie zdolności empatii
 • wprowadzanie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

O czym szumią drzewa

Dziecko:

 • rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • kształtowanie postawy proekologicznej
 • uwrażliwienie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań

Jesienne strategie zwierząt

Dziecko:

 • budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów
 • poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorze
 • doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie
 • rozwijanie motoryki poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, rytmiczno- muzyczne
 • rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

PIOSENKA I WIERSZ

„Przyjaźń wielka sprawa”

1.Tomek, Kasia, Michał, Ela

    każdy szuka przyjaciela,

    z nim się może wszystko zdarzyć,

    razem zawsze lepiej marzyć.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę,

    z przyjaciółmi nuć piosenkę.

    nie stój sam, wyciągnij rękę,

    z przyjaciółmi nuć piosenkę.2x

2.Może pobiec na huśtawkę

   i z gałęzi zrobić tratwę,

   razem odpowiadać echu,

   śpiewać lub pękać ze śmiechu.

Ref. Nie stój sam……

3.A gdy smutek cię dopadnie,

   jest przyjaciel i jest rada,

   jeśli dbasz o swoja przyjaźń,

   ona nigdy nie przemija.

„Jak dobrze być dobrym”- Małgorzata Strzałkowska

Jak dobrze być dobrym na co dzień i w święta,

i myśleć o innych  i dbać o zwierzęta

Mieć oczy otwarte i słuchać serduszka,

bo ono nie kłamie, gdy szepcze do uszka.

Choć nie ma co marzyć i liczyć na cuda,

że w życiu bez przerwy być dobrym się uda.

Lecz warto spróbować choć troszkę. Dlaczego?

Bo w życiu nad dobro nic nie ma lepszego.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Wrzesień 2022

TEMATYKA: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Dziecko:

 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, stara się współdziałać w zabawach ,
 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to co mówią i czego oczekują,
 • grzecznie zwraca się do innych,
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas spożywania posiłków,
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,
 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy,
 • grupuje przedmioty, nazywa je i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują,
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie,

TEMATYKA: W moim domu nie nudzi się nikomu

      Dziecko:

 • wymienia imiona i nazwiska osób bliskich,
 • opowiada o przebiegu wydarzenia w sposób logiczny,
 • uwzględnia w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe,
 • używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do kolegów,
 • kształtuje umiejętność budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie
 • rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami,
 • powtarza słowa lub krótkie teksty zachowując podany rytm,
 • przestrzega zasad zabawy w wyznaczonych pomieszczeniach i na określonym terenie,

TEMATYKA: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

        Dziecko:

 • rozpoznaje oznaczenia przejść dla pieszych, sygnalizatora świetlnego dla pieszych,
 • wie, że może poruszać się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej,
 • rozumie znaczenie prostych znaków drogowych, np., przejścia dla pieszych,
 • klasyfikuje przedmioty według cech jakościowych –kolor,
 • wykonuje proste prace plastyczne według wzoru,
 • wie, że ruch i przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu,
 • dostrzega regularności rytmu w danym układzie,
 • uważnie słucha i pyta o niezrozumiałe fakty,

TEMATYKA: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Dziecko:

 • wdraża elementarne nawyki higieniczne: mycie rąk, twarzy, zębów;
 • poznaje wielozmysłowo rzeczywistość przez zabawy badawcze;
 • formułuje przemyślenia oraz rozwija mowę przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • dostrzega regularności, powtarza i kontynuuje rytmy;
 • utrzymuje ład i porządek w miejscu zabawy i pracy.
 • przezwycięża uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;
 • zwraca uwagę na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.

Wiersz i piosenka

„PRZYJACIEL”

Nie musisz mieć przyjaciół stu,

Nie musisz mieć dziesięciu,

Wystarczy, być jednego miał,

A to już wielkie szczęście.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

Kto zawsze cię zrozumie,

Gdy dobrze jest – to cieszy się,

Gdy źle – pocieszyć umie.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

Kto nigdy nie zawiedzie,

A poznasz go, bo z tobą jest,

Gdy coś się nie powiedzie.

PRZEDSZKOLE – DRUGI DOM

muzyka i słowa: Krystyna Bożek-Gowik

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
 a po spacerze w sali
wesoło bawię się.
 Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
 Lecz na mnie auto czeka i miś,
 w co będziemy bawić się dziś?
 Ref.: Ja chodzę tam co dzień…
3. Zamiast mamy Panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.