Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Wrzesień 2022

POZNAJMY SIĘ

Dziecko:

 • Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
 • Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne
 • Czyta symbole, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie
 • Zgłasza potrzeby fizjologiczne

 NASZA PANI BAWI SIĘ Z NAMI

Dziecko:

 • Posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • Wykonuje podstawowe czynności higieniczne
 • Spożywa posiłki z użyciem sztućców
 • Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je

 ŻYCIE PRZEDSZKOLNE

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie
 • Panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

NASZE MISIE PRZYSZŁY DZISIAJ

Dziecko:

 • Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola
 • Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci
 • Określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne

Wiersz i piosenka

„Mam trzy lata”- A. Suchorzewskiej

Mam trzy lata, trzy i pól,

Brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

I ma znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

Myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

Tańczę kiedy gra muzyka,

Umiem wierszyk o koteczku,

O tchórzliwym koziołeczku,

I o piesku, co był w polu,

Nauczyłam się w przedszkolu.

„Miś w przedszkolu”

Muzyka i słowa: Renata Szczypior

I. Pewien bardzo mały miś

Do przedszkola przyszedł dziś

I powiedział mi do uszka,

że najlepiej jest w maluszkach.

2. Pewien bardzo mały miś

Do przeszkolą przyszedł dziś.

Wszyscy bardzo Cię lubimy:

Popatrz misiu jak tańczymy!

Wszyscy bardzo Cię lubimy:

Popatrz misiu jak tańczymy!