Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

WRZESIEŃ 2022

RAZEM W PRZEDSZKOLU

Dziecko:

 • Doskonali umiejętność słuchania utworów literackich i rozmawia na temat zapamiętanej treści
 • Doskonali orientację w schemacie własnego ciała oraz wskazuje te same części u innych osób
 • Aktywnie uczestniczy w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 •  Rozpoznaje swój znaczek indywidualny w łazience
 • Wdraża się do dbałości o własne ubrania przy przebieraniu się

ZABAWY Z LATAWCEM

Dziecko:

 • Doskonali umiejętność płynnego wypowiadania się na określony temat
 • Łączy w pary przedmioty, które do siebie pasują z uzasadnieniem wyboru
 • Potrafi zgodnie się bawić i wspólnie korzystać z zabawek
 • Doskonali umiejętność tworzenia celowych konstrukcji z wykorzystaniem dostępnych klocków
 •  Pomaga w nakrywaniu do stołu i sprząta po sobie

NADCHODZI JESIEŃ

Dziecko:

 • Wdraża się do budowania pełniejszych i poprawnie sformułowanych zdań podczas rozmów indywidualnych
 • Doskonali umiejętność rozkładania przedmiotów zgodnie z ustaleniem
 • Utrwala podstawowe zasady higieny i zachowania dotyczące korzystania z własnych przyborów
 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe doskonalące umiejętność regulowania oddechu podczas wypowiedzi

ZIEMIA PEŁNA TAJEMNIC

Dziecko:

 • Udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści po wysłuchaniu utworu literackiego
 • Kształtuje umiejętność odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w  ruchu drogowym
 • Poznaje techniki rysunkowe na kartce, prawidłowo trzyma kredkę
 •  Doskonali umiejętność liczenia z przestrzeganiem rytmu wskazywania i jednoczesnego wymieniania kolejnych liczebników
 • Rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych

Piosenka i wiersz

ZABAWKI

Dobrze jest się dzielić

tym, co mam w zabawie.

Bo wtedy się bawić

jest znacznie ciekawiej:

Ja ci podam klocki,

ty mi podasz misia…

Razem zbudujemy

dla misia dom dzisiaj.

Na porządek sposób mam:

Lalki tu, klocki tam!

Jest to sposób doskonały –

Kłaść je tam, gdzie wcześniej stały.

DROGA DO PRZEDSZKOLA

I . Tu jest domek, a tu płot.

Na tym płotku siedzi kot.

Tu są drzewa, tam ulica,

Jaka piękna okolica.

Ref: To jest droga do przedszkola

La, la, la, la, la, la, li.

Co dzień chodzi drogą Ola,

La, la, la, la, la, la, li.

II. Tu są sklepy, a tam las.

W lesie miło płynie czas.

Tu plac zabaw, tam apteka,

A w oddali Azor szczeka.

Ref: To jest droga do przedszkola

La, la, la, la, la, la, li.

Co dzień chodzi drogą Ola,

La, la, la, la, la, la, li.