Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

WRZESIEŃ 2022

Przedszkolaki to my

 Dziecko

 • rozwijanie aktywności różnych formach i obszarach
 • rozwijanie sprawności motoryki małej
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji
 • rozwijanie umiejętności słuchania , zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni

Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

Dziecko:

 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami- ciecie po linii prostej i po okrągłej
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych
 • kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym
 • rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szerokim pojętym bezpieczeństwem
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych
 • kształcenie wrażliwości muzycznej(rytm, tempo, reagowanie na sygnały dźwiękowe)

Razem ciekawie spędzamy czas

 Dziecko:

 • rozbudzenie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywania zadań( prawa i obowiązki przedszkolaka)
 • wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym
 • rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków( rombu, trapezu, czworokątów)
 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych
 • doskonalenie słuchu fonematycznego- analizy i syntezy wyrazów
 • wrabianie gotowości do pisania kreślenie po śladzie wzorów graficznych

Co lubi każdy z nas?

 Dziecko:

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • wdrażanie  do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym
 • kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim( poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych

WIERSZ I PIOSENKA

„Marzenia

Dzieci lubią mieć marzenia, chcą by były do spełnienia.

Każde w głowie ma guziczek, taki mały żółty pstryczek.

Co im świat piękniejszym czyni, od Krakowa aż do Gdyni.

Krzysio chciałby być pilotem, Pstryk- już lata samolotem.

Ewa chce lekarzem zostać, Pstryk- już w białym kitlu postać.

Kosmonautą chce być Jurek, Pstryk- i pędzi w kosmos, w górę.

Lecz są również takie dzieci, którym słońce słabiej świeci.

Jacek , ma chorą nogę, chciałby dosiąść hulajnogę.

Julia, która słuch ma słaby, chce usłyszeć szelest trawy.

Ale wszystkie ich marzenia, są z tym pstryczkiem do spełnienia.

„Kolorowe światła”

1.Do przedszkola co dzień rano idę przez ulice z mamą,

  droga wcale nie jest łatwa, bo na skrzyżowaniach światła.

Ref: Czerwone światło: Stój!

Zielone światło: Idź!

Na żółtym świetle zawsze czekaj, tak już musi być. 2x

2.Samochody w rzędach stoją, kierowcy spoglądają,

   czy już światło jest zielone , by już jechać swoją stronę.

Ref: Czerwone światło: Stój!…..

3.Policjanici wciąż pracują , skrzyżowania obserwują,

  czy przepisy wszyscy znają i czy znaków przestrzegają.

Ref: Czerwone światło: Stój!…..