Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

 Zapachy i smaki jesieni

Dziecko:

 • dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru
 • kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza
 • kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych, przestrzeganie zasad i norm
 • doskonalenie współpracy w zespole

Sztuka bycia razem

Dziecko:

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów
 • rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem
 • rozwijanie kreatywności i aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie
 • kształtowanie zdolności empatii
 • wprowadzanie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

O czym szumią drzewa

Dziecko:

 • rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • kształtowanie postawy proekologicznej
 • uwrażliwienie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań

Jesienne strategie zwierząt

Dziecko:

 • budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów
 • poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorze
 • doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie
 • rozwijanie motoryki poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, rytmiczno- muzyczne
 • rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

PIOSENKA I WIERSZ

„Przyjaźń wielka sprawa”

1.Tomek, Kasia, Michał, Ela

    każdy szuka przyjaciela,

    z nim się może wszystko zdarzyć,

    razem zawsze lepiej marzyć.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę,

    z przyjaciółmi nuć piosenkę.

    nie stój sam, wyciągnij rękę,

    z przyjaciółmi nuć piosenkę.2x

2.Może pobiec na huśtawkę

   i z gałęzi zrobić tratwę,

   razem odpowiadać echu,

   śpiewać lub pękać ze śmiechu.

Ref. Nie stój sam……

3.A gdy smutek cię dopadnie,

   jest przyjaciel i jest rada,

   jeśli dbasz o swoja przyjaźń,

   ona nigdy nie przemija.

„Jak dobrze być dobrym”- Małgorzata Strzałkowska

Jak dobrze być dobrym na co dzień i w święta,

i myśleć o innych  i dbać o zwierzęta

Mieć oczy otwarte i słuchać serduszka,

bo ono nie kłamie, gdy szepcze do uszka.

Choć nie ma co marzyć i liczyć na cuda,

że w życiu bez przerwy być dobrym się uda.

Lecz warto spróbować choć troszkę. Dlaczego?

Bo w życiu nad dobro nic nie ma lepszego.