Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

Warzywa i owoce

 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Dostrzeganie piękna darów natury
 • Uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw
 • Rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”
 • Klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie
 • Rozwijanie poczucia rytmu

W naszej grupie

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Poznawanie różnych stanów emocjonalnych: radość, złość, smutek
 • Próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu
 • Kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania
 • Słuchanie utworów literackich
 • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • Śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
 • Utrwalania wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw

Co nam dają drzewa?

 • Poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych
 • Odczuwanie piękna przyrody
 • Uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów
 • Doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych
 • Rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną
 • Układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny
 • Poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka
 • Rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny

Przygotowanie do zimy

 • Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • Budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić
 • Budowanie obrazu własnego „ja”
 • Wzbogacenie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy
 • Poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe
 • Doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy
 • Manipulowanie materiałem przyrodniczym
 • Klasyfikowanie przedmiotów

WIERSZ I PIOSENKA

„Chrup warzywa, jedz owoce”

Jedz owoce – jabłka, gruszki i maliny

bo w nich siedzą pożyteczne witaminy!

Jedz banany, winogrona, poziomeczki,

pomarańcze i truskawki i śliweczki!

Jedz owoce, pij z owoców świeży sok,

a z radości będziesz skakać cały rok!

Chrup warzywa – pomidory i rzodkiewki,

i ogórki i cebulę i marchewki!

Gdy pietruszka, por lub seler w zupie pływa,

też je wcinaj, bo od tego sił przybywa!

Chrup warzywa gotowane i surowe,

Bo są smaczne, a do tego bardzo zdrowe!

„Grzeczni czarodzieje”

1 Choć jestem przedszkolakiem,

Czarować już potrafię.

Najlepiej tam się dzieje,

Gdzie grzeczni czarodzieje.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam –

To abrakadabra nasza.

Przedszkolak pięknie czaruje:

Przepraszam, proszę, dziękuję.

2 Czarodziej grzecznie prosi,

Przeprasza, gdy napsoci,

Z uśmiechem też dziękuje.

Naprawia, a nie psuje.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam…

3 Być grzecznym czarodziejem,

To wcale trudne nie jest.

Wystarczy znać te słowa

I można już czarować.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam…