Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

Warzywa i owoce

 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Dostrzeganie piękna darów natury
 • Uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw
 • Rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”
 • Klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie
 • Rozwijanie poczucia rytmu

W naszej grupie

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Poznawanie różnych stanów emocjonalnych: radość, złość, smutek
 • Próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu
 • Kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania
 • Słuchanie utworów literackich
 • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • Śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
 • Utrwalania wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw

Co nam dają drzewa?

 • Poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych
 • Odczuwanie piękna przyrody
 • Uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów
 • Doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych
 • Rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną
 • Układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny
 • Poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka
 • Rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny

Przygotowanie do zimy

 • Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • Budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić
 • Budowanie obrazu własnego „ja”
 • Wzbogacenie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy
 • Poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe
 • Doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy
 • Manipulowanie materiałem przyrodniczym
 • Klasyfikowanie przedmiotów

WIERSZ I PIOSENKA

„Chrup warzywa, jedz owoce”

Jedz owoce – jabłka, gruszki i maliny

bo w nich siedzą pożyteczne witaminy!

Jedz banany, winogrona, poziomeczki,

pomarańcze i truskawki i śliweczki!

Jedz owoce, pij z owoców świeży sok,

a z radości będziesz skakać cały rok!

Chrup warzywa – pomidory i rzodkiewki,

i ogórki i cebulę i marchewki!

Gdy pietruszka, por lub seler w zupie pływa,

też je wcinaj, bo od tego sił przybywa!

Chrup warzywa gotowane i surowe,

Bo są smaczne, a do tego bardzo zdrowe!

„Grzeczni czarodzieje”

1 Choć jestem przedszkolakiem,

Czarować już potrafię.

Najlepiej tam się dzieje,

Gdzie grzeczni czarodzieje.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam –

To abrakadabra nasza.

Przedszkolak pięknie czaruje:

Przepraszam, proszę, dziękuję.

2 Czarodziej grzecznie prosi,

Przeprasza, gdy napsoci,

Z uśmiechem też dziękuje.

Naprawia, a nie psuje.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam…

3 Być grzecznym czarodziejem,

To wcale trudne nie jest.

Wystarczy znać te słowa

I można już czarować.

Ref: Proszę, dziękuję, przepraszam…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

 Zapachy i smaki jesieni

Dziecko:

 • dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru
 • kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza
 • kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych, przestrzeganie zasad i norm
 • doskonalenie współpracy w zespole

Sztuka bycia razem

Dziecko:

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów
 • rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem
 • rozwijanie kreatywności i aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie
 • kształtowanie zdolności empatii
 • wprowadzanie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

O czym szumią drzewa

Dziecko:

 • rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • kształtowanie postawy proekologicznej
 • uwrażliwienie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań

Jesienne strategie zwierząt

Dziecko:

 • budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów
 • poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorze
 • doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie
 • rozwijanie motoryki poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, rytmiczno- muzyczne
 • rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

PIOSENKA I WIERSZ

„Przyjaźń wielka sprawa”

1.Tomek, Kasia, Michał, Ela

    każdy szuka przyjaciela,

    z nim się może wszystko zdarzyć,

    razem zawsze lepiej marzyć.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę,

    z przyjaciółmi nuć piosenkę.

    nie stój sam, wyciągnij rękę,

    z przyjaciółmi nuć piosenkę.2x

2.Może pobiec na huśtawkę

   i z gałęzi zrobić tratwę,

   razem odpowiadać echu,

   śpiewać lub pękać ze śmiechu.

Ref. Nie stój sam……

3.A gdy smutek cię dopadnie,

   jest przyjaciel i jest rada,

   jeśli dbasz o swoja przyjaźń,

   ona nigdy nie przemija.

„Jak dobrze być dobrym”- Małgorzata Strzałkowska

Jak dobrze być dobrym na co dzień i w święta,

i myśleć o innych  i dbać o zwierzęta

Mieć oczy otwarte i słuchać serduszka,

bo ono nie kłamie, gdy szepcze do uszka.

Choć nie ma co marzyć i liczyć na cuda,

że w życiu bez przerwy być dobrym się uda.

Lecz warto spróbować choć troszkę. Dlaczego?

Bo w życiu nad dobro nic nie ma lepszego.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Październik 2022

 MYCIE TO JEST SAMO ZDROWIE

Dziecko:

 • Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.
 • Kształtuje umiejętność dostrzegania różnic między przedmiotami podczas manipulowania oraz poznanie określenia: długi, krótki.
 • Słucha bajek i opowiadań zawierających przykłady akceptowanych społecznie zachowań
 • Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je.
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie.

  W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE

Dziecko:

 • Poznaje nazwy warzyw i owoców, bada je polisensorycznie.
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.
 • Spożywa posiłki z użyciem sztućców.
 • Doskonali umiejętność zdejmowania i nakładania samodzielnie niektórych elementów ubrania.
 • Nabywa umiejętność rozpoznawania za pomocą dotyku przedmiotów oraz ich właściwości : duży mały.

 WITAMINY HOP! DO BRZUSZKA

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych .
 • Panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.
 • Kształtuje umiejętność wybierania przedmiotów mających wspólną cechę jakościową np. kolor.
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne.

LIŚCIE MALOWANE, PO DRZEWAMI ROZSYPANE

Dziecko:

 • Wykonuje własne eksperymenty graficzne za pomocą farb.
 •  Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.
 • Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie.
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne .

Wiersz i piosenka

„Czyste ręce”- I. Salach

Dziś od rana plusk w łazience

to maluchy myją ręce.

Najpierw w wodzie opłukują

Potem mydłem nasmarują.

Znowu woda – istny cud!

W umywalkę puk, puk, puk!

Jeszcze tylko kran zakręcę,

i już czyste moje ręce.

„A ja wiem”

( melodia popularna)

I. A ja wiem , nie powiem,

kto nas dziś odwiedzi,

czerwone jabłuszko,

co na drzewie siedzi.

2. Czerwone jabłuszko,

złocista gruszeczka,

złocista gruszeczka

i piękna śliweczka.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Październik 2022

TEMATYKA: JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);
 • Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych. 

TEMATYKA: WITAMINY HOP! DO BRZUSZKA, I MARCHEWKA I PIERTUSZKA

 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu. 

TEMATYKA: LIŚCIE MALOWANE, POD DRZEWAMI ROZSYPANE

 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce. 

TEMATYKA: LAS SZUMI JESIENNIE, JUŻ ROBI SIĘ SENNIE

 • Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie rozumowania drogą analogii;
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy). 

WIERSZE I PIOSENKI

„Jesienią”

L. Krzemieniecka

Ma jabłonka pełno jabłek,

pełno śliwek – śliwa.

Chodźmy sobie do ogródka,

jak jesienią bywa.

Śliwki wszystkie fioletowe,

jabłka się czerwienią,

Chodźmy po nie do ogródka,

jak zwykle jesienią.

Tak prześlicznie w ogródeczku,

tak się listki złocą.

Nazbierajmy pełne kosze

jesiennych owoców.

Dziękujemy Ci, jabłonko,

tobie, śliwko miła,

Żeś nas pięknym swym owocem

hojnie obdarzyła

„W spiżarni”

M. Konopnicka

W spiżarni na półkach

zapasów bez liku.

Są dżemy, kompoty,

złoty miód w słoiku.

I cebula w wiankach,

i grzyby suszone,

Są główki kapusty,

ogórki kiszone.

A gdy będzie w zimie

tęgi mróz na dworze,

Zapachnie nam lato –

gdy słoik otworzę.

„Pac, gruszka do fartuszka”

Muzyka: A. Szaliński; słowa: S. Karaszewski

I.Pod owocami zgina się grusza,

wiatr konarami gruszy porusza!

Ref: Pac, gruszka,

Pac, gruszka,

Hop do fartuszka.          2x

II.Spadają gruszki od soku miękkie,

Nad gruszą krążą osa i szerszeń!

Ref: Pac, gruszka….

III.Ja, choć nie jestem szerszeniem, osą,

Też lubię gruszki pachnące rosą!

Ref: Pac, gruszka….

IV.Stanę pod gruszą i w mój fartuszek

Dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!

Ref: Pac, gruszka….

„Jarzynowy wóz”

Muzyka: E. Pałłasz; słowa: M. Szypowska

Ref: Tur, tur, tur, tur

Tur, tur, tur, tur

Tur, tur, tur, tur, tur.

Jechał, jechał wóz,

smaczne rzeczy wiózł

Tur, tur, tur, turkotał,

Smaczne rzeczy wiózł.

I.Tu marchew czerwona, kapusta zielona

Rzodkiewki różowe kuleczki,

W złocistym kolorze słonecznik.

Ref: Tur, tur, tur, tur

II.Tu strąki fasoli i bobu do woli,

Szpinaku zielona tam góra

I burak pąsowy jak burak.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

Taniec jesiennych kolorów

Dziecko

 • wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych różnych formach( społecznie akceptowanych)
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a”- litery „A”, „a”
 • doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych, rozpoznawanie ich brzmienia

Książka kucharska prosto z natury

Dziecko:

 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e”- litery „E”, „e”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Jak dbamy o nasze zdrowie?

 Dziecko:

 • poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia
 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i”- litery „I”, „i”
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania wierszy na pamięć
 • konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji

Odkrywamy sekrety przyrody jesienią

 Dziecko:

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności o koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m”- litery „M”, „m”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie

PIOSENKA I WIERSZ

„O zdrowie dbaj!”

1.Sport to zdrowie, czy wy wiecie?

   Chcę wygrywać wszystkie mecze.

  Jem owoce i jarzyny,

  są w nich same witaminy!

  Bo sportowy we mnie duch, zdrowie muszę mieć za dwóch!/ 2x

2.Co dzień biegam, spaceruję,

   rano się gimnastykuję,

   mknę na nartach w zimie z tatą,

   pływam w morzu, gdy jest lato.

  Bo sportowy we mnie duch, zdrowie muszę mieć za dwóch!/ 2x

3.Dbam o zęby, ręce myję,

     i szoruje gąbką szyję.

   Każdy brudas niech się dowie,

   że higiena to tez zdrowie.

   A sportowy we mnie duch, jem i ćwiczę więc za dwóch!/2x

„Jesienne słoneczko”

Wielka kula rankiem wstaje

i promyki nam rozdaje.

Spójrz na każdy promyk złotem malowany…

Podziwiaj od świtu, poprzez dzionek cały.

Nazbieraj promyków, złóż w bukiet całe.

Maluj złote liście i trawy wspaniałe…

Pola pełne blasku, strumyki szemrzące

Od wczesnego brzasku do zachodu słońca.