Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Bezpieczni i rozważni

 • Uczestniczenie w prostych zabawach konstrukcyjnych
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Spokojnie oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw
 • Podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Rozróżnianie pojęć dobra i zła
 • Przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • Uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie
 • Wzbogacenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy
 • Zapoznanie z numerem alarmowym
 • Śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

Polska – nasza Ojczyzna

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną
 • Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • Doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • Zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego
 • Obcowanie ze sztuką
 • Utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania
 • Utrwalenie świadomości bycia Polakiem
 • Poznanie hymnu i symboli Polski

Preludium deszczowe

 • Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • Uważne słuchanie wypowiedzi innych
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy
 • Nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych
 • Zdobywanie wiedzy na temat deszczu; nazywanie różnych rodzajów deszczu
 • Uwrażliwienie się na różne elementy muzyki
 • Nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni

Rozpoznajemy emocje

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • Budowanie obrazu własnego „ja”
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji
 • Poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach
 • Komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi w sposób werbalny i niewerbalny
 • Nazywanie poszczególnych części ciała
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej
 • Przeliczanie klasyfikowanie
 • Rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia”

Wiersz i piosenka

„Moja rodzina” Bożena Forma

Moja rodzina

To ja, mama, tata.

Mam też siostrę Alę

I młodszego brata.

Siostra jest wysoka

Czarne włosy ma,

A braciszek mały

I skończył latka dwa.

Wspólne zabawy,

Wspólne spacery.

Zimą na narty,

Latem rowery.

Czas wolny zawsze

Razem spędzamy,

Bardzo się mocno

Wszyscy kochamy.

„Piosenka Kreta Cezarego”

muzyka: E. Jakubowska; słowa: I. Szajkowska

1.Tu pod ziemią mam mieszkanie,

A na górze kopczyk zrobię.

Kto zamieszka razem ze mną?

Czasem z żalem myślę sobie.

Ref: Jestem smutny Kret Cezary.

Czyś nie widział dla mnie pary?

Bo marzeniem Cezarego

Jest, by kogoś mieć bliskiego.

2.Labiryntem korytarzy,

Powędruję, hen, daleko,

Gdzie się promyk słońca żarzy,

Czy nie spotkam się z kolegą?

Ref: Jestem smutny Kret Cezary…

3.Pójdę zaraz w świat przed siebie,

Kto mi dobrą drogę wskaże?

Idę wcale się nie grzebiąc,

Szukać przyjaciela z marzeń.

Ref: Jestem smutny Kret Cezary…