Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

JESTEM POLKĄ I POLAKIEM

Dziecko:

 • Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.
 • Wymienia nazwę, swojego kraju i jego, stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych
 • Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie

 LAS JESIENIĄ

Dziecko:

 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół
 • Spożywa posiłki z użyciem sztućców
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie

 FIGLE JESIENNEGO WIATRU

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne

MAGICZNE SŁOWA

Dziecko:

 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
 • Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne

Wiersz i piosenka

„Katechizm polskiego dziecka”- W. Bełza

–  Kto ty jesteś?

–  Polak mały

– Jaki znak twój?

– Orzeł biały

– Gdzie ty mieszkasz?

–  Między swemi

–  W jakim kraju?

– W polskiej ziemi.

–  Czym ta ziemia?

– Mą ojczyzną.

„Jeżyk i liście”

muzyka i słowa: Renata Szczypior

I. Szur, szur, szur, liści góra!

Szur, szur, szur, coś tam szura…

Ref. Tupu- tap! Tupu- tap!

Kolorowe liście łap

2. Czy ty wiesz, co tam siedzi,

Czarnym oczkiem dzieci śledzi?

Ref. Tupu- tap! Tupu- tap!

Kolorowe liście łap

3. Szur, szur, szur, jeżyk mały.

Szur, szur, szur w liściach cały.

Ref. Tupu- tap! Tupu- tap!

Kolorowe liście łap