Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Grudzień 2022

Tematyka: „Co to znaczy być dobrym”

Dziecko:

 • Buduje dłuższe wypowiedzi z zastosowaniem reguł i zasad formułowania wypowiedzi;
 • Doskonali umiejętność posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi;
 • Doskonali umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi;
 • Buduje pozytywne relacje z rówieśnikami w zabawie I podczs pracy w grupach;
 • Rozwija kreatywność i wyobraźnię poprzez łączenie technik plastycznych;
 • Śpiewa indywidualnie lub zbiorowo wyraźnie wymawiając tekst.
 • Wypowiada się na temat postaci i bohaterów;
 • Dostrzega różne kryteria klasyfikacyjne dla tego samego zbioru przedmiotów;
 • Uczestniczy w swobodnych interpretacjach ruchowo – tanecznych do różnych gatunków muzycznych;
 • Prawidłowo posługuje się przyborami plastycznymi.

Tematyka: „Nasze rodziny”

Dziecko:

 • Porządkuje elementy historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią wydarzeń i ciągiem przyczynowo – skutkowym;
 • Poznaje urządzenia domowe oraz sposoby bezpiecznego posługiwania się nimi
 • Rozwija poczucie odpowiedzialności, rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac;
 • Kształtuje umiejetność okazywania szacunku i  wdzięczności członkom rodziny;
 • Określa wzajemne położenie przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku;
 • Gra akompaniament do poznanej piosenki na instrumentach;
 • Wykorzystuje różnorodne materiały do tworzenia prac wg własnych pomysłów;
 • Doskonali umiejętność komunikowania się z dziećmi i dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

Tematyka: ”Poznajemy tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia”

Dziecko:

 • Posługuje się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażania określonych treści;
 • Poznaje tradycje świąteczne w Polsce i na świecie
 • Wzbogaca słownictwo i formułuje wypowiedzi poprawne pod wzglądem gramatycznym, składniowym i logicznym
 • Kształtuje poczucie estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów)
 • Wyodrębnia wątki, postaci i elementy fikcyjne;
 • Utrwala i wzbogaca słownictwo służące do opisywania warunków pogodowych;
 • Wykonuje prace przestrzenne;
 • Zwiększa płynność, koordynację i świadomość ruchów całego ciała

Wiersze i piosenki miesiąca

„Prezent dla Mikołaja”- Dorota Gellner

A ja się bardzo, bardzo postaram i zrobię prezent dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik piękny i nowy, żeby go nosił w noce zimowe

i żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty tak rzadko ktoś mu daje prezenty!

„Wieczór wigilijny”- T. Kubiak

Biały obrus lśni na stole, pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince, co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń.

„Była noc” (pastorałka)

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.

Dokąd idziesz Panienko?
Taka krucha, jak szkiełko
Do Betlejem Panienka szła.

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.

Szła przez ciemność, zawieję.
Niosła ludziom nadzieję,
Świt nowego, lepszego dnia.

„To Mikołaj”

 I Kiedy przyjdzie sroga zima, śnieżek świat zasypie.
Wtedy przyjdzie gość wesoły, prezenty przyniesie.
Ten pan z długą siwą brodą, lubi radość sprawiać.
Różne piękne opowiastki, dzieciom opowiadać.
Ref. To Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj,
czeka już od wczoraj.
Aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci.

II Śniegu mnóstwo napadało, wokół wszędzie biało.
Aż tu widać coś w oddali, jedzie ktoś saniami.
To Mikołaj dzwonkiem dzwoni, nikt go nie dogoni.
Bo dziś spieszy się do dzieci, żeby je ucieszyć.

Ref……