Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Grudzień 2022

Tematyka: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Dziecko:

 • Buduje dłuższe wypowiedzi z zastosowaniem reguł i zasad formułowania wypowiedzi;
 • Doskonali umiejętność posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi;
 • Dostrzega prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów;
 • Rozwija kreatywność i wyobraźnię poprzez łączenie technik plastycznych;
 • Śpiewa indywidualnie lub zbiorowo wyraźnie wymawiając tekst.
 • Wypowiada się na temat postaci i bohaterów;
 • Dostrzega różne kryteria klasyfikacyjne dla tego samego zbioru przedmiotów;
 • Uczestniczy w swobodnych interpretacjach ruchowo – tanecznych do różnych gatunków muzycznych;
 • Prawidłowo posługuje się przyborami plastycznymi.

Tematyka: „Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają”

Dziecko:

 • Porządkuje elementy historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią wydarzeń i ciągiem przyczynowo – skutkowym;
 • Poznaje urządzenia domowe oraz sposoby bezpiecznego posługiwania się nimi
 • Rozwija poczucie odpowiedzialności, rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac
 • Określa wzajemne położenie przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku;
 • Gra akompaniament do poznanej piosenki na instrumentach;
 • Wykorzystuje różnorodne materiały do tworzenia prac wg własnych pomysłów;
 • Właściwie korzysta z przyborów i sprzętów do ćwiczeń.

Tematyka: ”W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem”

Dziecko:

 • Posługuje się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażania określonych treści;
 • Poznaje tradycje świąteczne w Polsce i na świecie
 • Wzbogaca słownictwo i formułuje wypowiedzi poprawne pod wzglądem gramatycznym, składniowym i logicznym
 • Kształtuje poczucie estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów)
 • Wyodrębnia wątki, postaci i elementy fikcyjne;
 • Utrwala i wzbogaca słownictwo służące do opisywania warunków pogodowych;
 • Zwiększa płynność, koordynację i świadomość ruchów całego ciała.

Wiersze i piosenki miesiąca

„Mikołaj”

Z małego domku zerka Mikołaj nasz kochany.

On nosi długą brodę i małe okulary.

Zakłada ciepłe buty,

 w nich może w świat wyruszyć.

Na plecach ma prezenty,

 w swym worku bardzo dużym.

Na niebie, hen wysoko gwiazdeczki jasno świecą.

By mógł paczuszki zanieść i dać je grzecznym dzieciom.

„Wieczór wigilijny”

Biały obrus lśni na stole, pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń.

 „ Święty Mikołaj”

I Już świąteczna gwiazdka świeci, choineczkę mają dzieci,

aniołeczki z nieba sypią biały, lekki puch.

Ref.: Mikołaju, Mikołaju,

na Ciebie czekamy tuż.

Moc prezentów nam przyniesiesz,

o czym marzę, dobrze wiesz. 2x

II Choineczka już ubrana, ciepłe kluski niesie mama.

Stół Świąteczny zastawiony, teraz życzeń moc.

Ref.: Mikołaju, Mikołaju…

W grudniowe noce”

I W grudniowe noce, zimowe noce,

 dzieciątko boże z zimna dygoce,

 idzie przez pola pokryte szronem,

 wiatr mu wydzwania piosnki znajome.

Ref: Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.

  Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da 2x

II tyle tych domów i okien tyle,

 może go schronią choćby przez  chwilę,

 może przygarną do serca ludzie,

 może nakarmią nim dalej pójdzie.

Ref: Hej kolęda, …