Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Grudzień 2022

W KRAINIE MIKOŁAJA

Dziecko:

 • Nabywa umiejętności zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z zabawek.
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych.
 • Posługuje w konkretnych sytuacjach wyrażeniami przyimkowymi odnoszącymi się do położenia w przestrzeni: na, pod, za, przed, obok, wysoko, nisko, daleko, blisko .
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne .

ZBLIŻA SIĘ ZIMA

Dziecko:

 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych np., zamarzanie wody, życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym,
 • Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę.
 • Nabiera nawyku wykonywania czynności higienicznych o określonych porach, w określonych sytuacjach i w odpowiedni sposób.

 NADCHODĄ ŚWIĘTA

Dziecko:

 • Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych.
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego.
 • Odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny.
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie.

ŚWIĘTA W MOIM DOMU

Dziecko:

 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych.
 • Odnajduje symbole (śniegu, deszczu, liścia, kwiatu) i odnosi je do czterech pór roku; poznanie nazw pór roku .
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne .
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.

Piosenka i wiersz miesiąca

PIOSENKA O MIKOŁAJU

1.Mikołaj, Mikołaj

jedzie samochodem

Bo zapodział gdzieś saneczki

W tą mroźną pogodę.

Ref. Hu, hu ha

        Tra la la

        Co to za Mikołaj?/ x2

2. Mikołaj, Mikołaj

Lat ma już bez liku

A prezenty dla dzieci

Wiezie w bagażniku.

Ref. Hu, hu….

WIGILIA”- wiersz M. Barańskiej

Biały obrus na stole,

na talerzu opłatek.

Wokół stołu siądziemy

z mamą tatą i bratem

Hej, kolęda, kolęda!

Usiądziemy wokoło.

Hej, kolęda, kolęda !

Zaśpiewamy wesoło !

Ktoś zapukał nieśmiało:

– Mamy miejsce dla Ciebie.

Usiądź z nami przy stole,

będzie Ci tu jak w niebie.

Hej, kolęda, kolęda!

Usiądziemy wokoło.

Hej, kolęda, kolęda !

Zaśpiewamy wesoło !