Zdjęcia

W dniu 09.12.br. (piątek)
od godz. 9.00 fotograf
z firmy Artcreo wykona dzieciom z naszego przedszkola zdjęcia –
sesja Bożonarodzeniowa –
6 zdjęć – cena 45 zł.

Rodzice nie są zobligowani
do zakupu zdjęć.
Prosimy o elegancki strój
(jeśli Rodzic nie życzy sobie, by dziecko uczestniczyło
w sesji, trzeba o tym fakcie poinformować n-lkę w grupie).