Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Grudzień 2022

W teatrze

 • Zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu własnego ciała i otaczającego świata
 • Zachęcanie do podejmowania zabaw z nazywaniem, rozpoznawaniem i nazywaniem emocji
 • Poznanie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze
 • Rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy teatralne, naśladowcze, dramowe, improwizacje ruchowe i wcielanie się w rolę
 • Zapoznanie z elementami charakterystycznymi dla teatru
 • Rozwijanie słownictwa związanego z teatrem
 • Umuzykalnianie poprzez zabawy muzyczne, muzyczno – ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek

Kuchenne ciekawostki

 • Zapoznanie z piramidą żywienia i rozbudzanie świadomości żywieniowej dzieci, poznanie właściwych nawyków żywieniowych
 • Wdrażanie do właściwego zachowania przy stole
 • Zachęcanie do wypowiadania się na temat swoich upodobań i odczuć
 • Stwarzanie okazji do czerpania satysfakcji emocjonalnej ze wspólnych zabaw
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami produktów spożywczych oraz ich właściwościami
 • Rozwijanie słownictwa związanego z produktami, przedmiotami i procesami kuchennymi

Święta za pasem

 • Zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych
 • Tworzenie warunków do przeżywania w sposób świadomy okresu świątecznego
 • Wczuwanie się w emocje innych osób
 • Wdrażanie do podejmowania wspólnych działań zmierzających do zacieśniania więzi w grupie rówieśniczej
 • Zachęcanie do planowania i realizowania zaplanowanych działań
 • Stwarzanie możliwości do poznania pojęć związanych z upływem czasu
 • Nabywanie doświadczeń w zakresie mierzenia długości

Krok w nowy rok!

 • Zachęcanie do podejmowania działań plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów
 • Rozwijanie poczucia humoru przez zachęcanie do tworzenia własnych żartów językowych
 • Zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz czytanych przez dorosłego utworów literackich
 • Zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu
 • Poznanie i utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy
 • Stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem i wykorzystaniem liczebników porządkowych
 • Stymulowanie wrażliwości słuchowej oraz sprawności aparatu artykulacyjnego

Wiersz i piosenka miesiąca

„Mikołaj”

Długi płaszcz czerwony, wąsy, biała broda…

To święty Mikołaj. Nie zmienia go moda!

Choć niektórzy twierdzą, że to staroświeckie,

Nie ulega trendom, od kiedy był dzieckiem.

Czerwony paltocik oraz białą bródkę

Nosi już od czasu, gdy był krasnoludkiem.

Za to, że jest wierny odwiecznym zwyczajom,

Dzieci w całym świecie wciąż go uwielbiają!

„Kołysanka” (pastorałka)

Muzyka i słowa: Renata Szczypior

1.Zima długa, gwiazdka mruga,

A w szopie pod lasem,

We żłóbeczku, na sianeczku,

Śpi mały bobasek.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

2.Dwa aniołki skrzydełkami

Dziecię otulają,

pastuszkowie na fujarkach

kołysankę grają.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.