Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Styczeń 2023

Kosmos pełen gwiazd

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • Ćwiczenie sprawności manualnej
 • Wczuwanie się w emocje innych
 • Przedstawianie swoich emocji i  uczuć
 • Przestrzeganie ustalonych reguł zabaw
 • Nauka współpracy
 • Poznanie zastosowań globusa
 • Poznawanie następstw dnia i nocy
 • Śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem
 • Nazywanie planet układu słonecznego

Zimowy krajobraz

 • Ćwiczenie sprawności manualnej
 • Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego zimą
 • Uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • Poznanie charakterystycznych cech zimy
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na podaną kategorię
 • Formułowanie wypowiedzi, odpowiadanie na pytania
 • Poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

Czas z babcią i dziadkiem

 • Porządkowanie i dekorowanie sali
 • Okazywanie emocji z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • Odczuwanie i przejawianie swojej przynależności do rodziny
 • Wdrażanie do okazywania szacunku osobom starszym
 • Rozumienie pojęcia „para”
 • Porównywanie długości
 • Rozwiązywanie zagadek sensorycznych
 • Uczenie się wiersza na pamięć

Dawne zawody

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Nabywanie świadomości, że wszyscy doświadczają emocji
 • Obdarzanie uwagą nauczyciela i rówieśników
 • Poznawanie różnych zawodów
 • Wzbogacanie słownictwa
 • Rozwiązywanie zagadek obrazkowych i słownych
 • Poznawanie przedmiotów używanych w kuchni dawniej i dziś
 • Doskonalenie wrażliwości słuchowej

Wiersz i piosenka miesiąca

„Wszyscy dla wszystkich”

J. Tuwim

Murarz domy buduje,

Krawiec szyje ubrania,

Ale gdzieżby coś uszył,

Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie

Na robotę nie ruszył,

Gdyby krawiec mu spodni

I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,

Więc do szewca iść trzeba,

No, a gdyby nie piekarz,

Toby szewc nie miał chleba,

Tak dla wspólnej korzyści

I dla dobra wspólnego

Wszyscy muszą pracować,

Mój maleńki kolego.

„Ufoludki”

Muzyka i słowa: R. Szczypior

1.Gdzieś w kosmosie żyją sobie

Małe ufoludki,

Mają oczka jak guziczki

I zielone bródki.

Ref: Iju, iju, iju, iju

Bulba, pulpa, ziu!

2.Mają domki z filiżanek,

Ozdobionych złotkiem,

Bardzo lubią podróżować

Latającym spodkiem.

Ref: Iju, iju…

3.Kiedy czasem w nocy widzę

Spadającą gwiazdę,

Myślę, że to ufoludki

Lecą swym pojazdem.

Ref: Iju, iju…