Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Styczeń 2023

 ZAMKI BYWAJĄ RÓŻNE

Dziecko:

 • Nabiera nawyku wykonywania czynności higienicznych o określonych porach, w określonych sytuacjach i w odpowiedni sposób Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych

W KARWALE ZABAWY I BALE

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne
 • Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie

CO MARZENIA TO MARZENIA

Dziecko:

 • Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych

BABCIA I DZIADEK

Dziecko:

 • Rozpoznaje członków rodziny na zdjęciach , rozmowa o stopniach pokrewieństwa: babcia, dziadek
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie

Piosenka i wiersz miesiąca

„Babcia i dziadek”

muzyka: Barbara Tartanus

słowa: Beata Szurowska

1. Babcia już od rana

pięknie podśpiewuje,

po domu się krząta,

obiadek gotuje. } bis

2. Dziadziuś na zabawę

zawsze ma ochotę,

zawsze uśmiechnięty

i ma serce złote. } bis

3. Muszę to powiedzieć,

chociaż jestem mały.

Babcia jest kochana,

a dziadziuś wspaniały! } bis

4. Dziś jest Wasze święto,

zaśpiewajmy chórem:

babcia jest królową,

a nasz dziadek królem! } bi

„Moja babcia”B. Szeligowska

Czy zimno za oknem,

czy deszcz z nieba pada

prześliczne mi bajki

babciu opowiadasz.

Dzięki tobie umiem,

rysować kaczuszki.

Wiem też jak mam wkładać

buciki na nóżki.

Za wszystko to babciu

tobie dziś dziękuję.

Życzę dużo zdrowia

i mocno całuję.