Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Styczeń 2023

TEMATYKA:” Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą”

Dziecko:

 • umie rozpoznawać i nazwać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku
 • określa pory dnia: rano, południe, wieczór, i stosuje je prawidłowo w wypowiedziach
 • wymienia w kolejności dni tygodnia, miesiące, pory roku
 • rozwija wyobraźnię i ekspresję twórczą poprzez łączenie różnych form jej wyrazu ( muzyka, plastyka, taniec)
 • uczy  się na pamięć oraz recytuje utwory  literackie
 • rozwija zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji,
 • doskonali  umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach  oraz różnic między światem realnym i fantastycznym.
 • kształtuje  umiejętności wnioskowania i uogólniania
 • usprawnia narządy artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne

TEMATYKA: „Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze”

Dziecko:

 • kształtuje  poczucie przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury
 • organizuje sytuacje edukacyjne wspomagające umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności  w sytuacjach życiowych (wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie)
 • rozwija sprawność fizyczną przez uczestniczenie  zabawach ruchowych i zręcznościowych
 • doskonali umiejętność rysowania, kodowania i dekodowania informacji
 • doskonali umiejętność szacowania liczby elementów wyodrębnionym zbiorze; stosuje określenia: mniej, więcej, tyle samo
 • określa wynik dodawania lub odejmowania z pomocą palców zastępujących przedmioty
 • słucha utworów literatury dla dzieci, bajek, baśni, legend, wypowiada się na temat postaci i bohaterów

TEMATYKA: ” Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka”

Dziecko:

 • odczuwa więź emocjonalną z dziadkami
 • dostrzega codzienne czynności wykonywane przez dziadków
 • rozumie znaczenie szacunku dla pracy starszych osób
 • interesuje się historią i tradycjami swojej rodziny
 • rozumie pojęcie drzewo genealogiczne i porządkuje członków rodziny od dziadków do rodzeństwa
 • dokonuje pomiaru długości przedmiotów posługując się wspólną miarą

TEMATYKA: “O zwierzętach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta”

Dziecko:

 • rozumie znaczenie dokarmiania ptaków podczas zimy
 • dostrzega cechy wyglądu poznanych ptaków
 • wie jak pomóc zimującym ptakom
 • pokazuje i rozwiązuje zagadki pantomimiczne
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania  licząc na palcach lub zbiorach zastępczych
 • odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych

Piosenki i wiersze miesiąca

Piosenka: „Pomóż ptakom”   

 I Zastukały ptaszki w okno: hejże, hejże, dzieci!

    Zima mrozem postraszyła, śnieżek z nieba leci!

 Ref. Dajcie ptaszkom ziarnek, i okruszków chleba!

     Gdy na dworze zima, ptakom pomóc trzeba!”

 II Tata zbija z desek karmnik, chleb szykuje mama,

     słonecznika ziarnka dzieci wsypują tutaj zaraz.

 Ref……

 III Ile ptaków jest w karmniku, jak bardzo się cieszą!

      Za zjedzenie świergotaniem podziękują dzieciom!

 Ref…..

  Wiersz:  „Co robią zimą dni tygodnia”

   Gdy tylko słonko na niebie lśni, bawią się zimą tygodnia dni.

   Poniedziałek – zjeżdża na sankach.

   Wtorek lepi bałwanka.

   Środa narty przypina.

   Czwartek kije jej trzyma.

   Piątek jedzie na ślizgawce, ciągnięty przez dwa latawce.

   Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę:

   „Hej, baw się z nami!”

   A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.

 Piosenka: „Kraina babci i dziadka”  

 I  Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas, ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas. Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia. Ale za to babcia z dziadkiem maja niezły plan! Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

 Ref. A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe, karuzela i spacer z psem,

   wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

   A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

   Potem pizza, a może dżem?. Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

II Mama stara się jak może, by być bliżej nas, ale ciągle goni, goni ja ten wstrętny czas! Tata stara się jak może, aby z nami być, ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć. Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

   Wiersz:  „Kocham babcię i dziadka”

   Kocham mocno babcię i dziadka- to nie żarty, moi mili,

   dzisiaj im życzenia składam, by sto latek jeszcze żyli.

   Kiedy smutek mnie ogarnia i wszystkiego mam już dosyć,

   dziadek mocno mnie przytuli, o to go nie trzeba prosić.

   Gdy pomyśle o łakociach, babcia zaraz coś upiecze.

   Muszę przyznać, te wypieki najwspanialsze są na świecie.

   Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach przekazują wciąż wytrwale

   swym kochanym wnukom, wnuczkom rad życiowych całą gamę.