Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Luty 2023

Tematyka: Karnawałowe zabawy

 • Zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • Kształtowanie umiejętności odpoczynku i wyciszenia się
 • Tworzenie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • Rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię
 • Rozwijanie sprawności zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • Rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego

Tematyka: Zimowa wyprawa

 • Stwarzanie okazji do przebywania na świeżym powietrzu i budowania odporności organizmu
 • Doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy grafomotoryczne i manipulacyjne
 • Budowanie pozytywnych skojarzeń z zimową aurą
 • Budowanie więzi grupowych poprzez zabawy integracyjne, wymagające współdziałania
 • Zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • Budowanie doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni oraz orientacją na kartce
 • Zachęcanie do wypowiadania się, budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi na określony temat
 • Budzenie ciekawości i zainteresowania światem przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem krain polarnych

Tematyka: Nasza Wisła

 • Rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego przez zabawy logopedyczne
 • Zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
 • Kształtowanie postaw patriotycznych
 • Poznanie fizycznej mapy Polski
 • Poznanie wybranych legend związanych z polskimi miastami
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych
 • Kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • Rozwijanie słownictwa i ćwiczenie słuchu fonemowego

Tematyka: Co to jest sztuka?

 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych
 • Kształtowanie poczucia estetyki poprzez kontakt z różnymi dziełami sztuki
 • Zachęcanie do odkrywania w najbliższym otoczeniu miejsc, które wiążą się ze sztuką
 • Poznanie pojęcia „sztuka” oraz wskazywanie przykładów z życia codziennego, w którym przenikają się różne dziedziny sztuki
 • Stwarzanie okazji do wykorzystania różnych materiałów do tworzenia dzieł malarskich i rzeźbiarskich
 • Poznanie różnych dziedzin sztuki przez kontakt z jej wytworami
 • Rozwijanie słownictwa
 • Rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy kreatywne i rozwijające wyobraźnię

Piosenka i wiersz miesiąca

„Pomaluję cały świat”

Muzyka: B. Kolago; słowa: E. Zawistowska

1.Ciocia mi przyniosła farby,

Zaraz namaluję coś.

Wielbłąd mój ma cztery garby,

Zamiast konia stoi łoś.

Ref: Pomaluję cały świat,

Pastelowy pędzi wiatr,

Sobie namaluję psa,

Mojej mamie kotki dwa.

2.Po drabinie aż do nieba

Mogę wdrapać się raz – dwa.

Trochę żółtej farby trzeba

I już słońce uśmiech ma.

Ref: Pomaluję cały świat…

3.Namaluję jeszcze zimę,

Kolorowy pada śnieg,

Bałwan ma zdziwioną minę

I na nosie wielki pieg.

Ref: Pomaluję cały świat…

„Śnieżne baletnice”

J. Czernicka

Spójrz! Wybiegły na ulicę

Roztańczone baletnice!

Zwinne, szybkie, niedościgle

Czynią śnieżnobiałe figle.

To pod boki się chwytają,

To ramiona wyciągają,

Salta robią, wciąż wirują

I radośnie podskakują.

Kroczek w lewo, kroczek w prawo.

Ach! Jak pięknie, lekko! Brawo!

A gdy zmęczą się tańcami,

Kładą się i lśnią iskrami…