ZEBRANIA

Zapraszamy P.T. Rodziców na spotkanie
z nauczycielkami przedszkola
w dniach:

   gr. I –    5 wrzesień (wtorek)            godz.16.00
   gr. II –   7 wrzesień (czwartek)        godz.16.00
   gr. III
7 wrzesień (czwartek)              godz. 16.00
   gr. IV – 5 wrzesień (wtorek)              godz. 16.00
   gr. V –  7 wrzesień (czwartek) godz. 16.00
   gr. VI – 6 wrzesień (środa)              godz. 16.00

Przebieg spotkania:
   – spotkania z nauczycielkami poszczególnych grup

– omówienie specyfiki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, sprawy organizacyjne

Serdecznie zapraszamy!