SZWEDZKI STÓŁ

Promowanie zdrowego stylu życia .

Zachęcanie  dzieci do  samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków .

 W przedszkolu została wprowadzona nowa forma organizowania śniadań  w formie „szwedzkiego stołu”. Serwowane są różnorodne produkty, z których dzieci mogą samodzielnie podejmować decyzję dotyczącą wyboru składników, z których skomponują  posiłek w  formie kanapek  czy sałatek . Forma ta weszła na stałe w organizację śniadań w naszym przedszkolu – tak często, jak pozwoli na to stawka żywieniowa.

Efekty:

– dziecko samodzielnie komponuje i nakłada posiłki,

– nakłada odpowiednią ilość porcji na swój talerz, tak by nie wyrzucać posiłków,

– bierze czynny udział w przygotowaniu śniadań,

– dokonuje właściwego wyboru produktów żywnościowych,

– stosuje zasady kulturalnego zachowania się przy stole,

– nakrywa do stołu i sprząta po posiłku,

– umiejętnie posługuje się sztućcami,

– próbuje nowych produktów,

– odczuwa radość ze spożywania posiłku przygotowanego przez siebie,

– stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

– rozpoznaje i nazywa owoce, warzywa i inne produkty żywnościowe na podstawie wyglądu, smaku, poprzez dotyk.

Pozwalając na  samodzielnie  komponowanie   śniadań, dzieci uczą się samodzielności, nabywają umiejętności dokonywania wyboru i racjonalnego gospodarowania jedzeniem.  Przygotowane samodzielnie śniadania będą chętniej zjadane, a ich przygotowanie dostarczy dzieciom dużo radości , a także pozwoli  na degustację nowych potraw i  poznanie nowych  smaków. Komponując samodzielnie posiłki dzieci zachowują bezpieczeństwo  posługując się  sztućcami i  stosują zasady  kulturalnego zachowania używając zwrotów grzecznościowych . Dzieciom  słabiej  radzącym sobie  należy  pomóc i  zachęcać do spożywania różnych  nieznanych  dziecku produktów  w czasie śniadania.

Proponujemy, by „szwedzki  stół”  znalazł kontynuację w środowisku rodzinnym dzieci, gdzie w czasie wolnym od przedszkola dzieci spożywają samodzielnie komponowane posiłki wspólnie z rodzicami i rodzeństwem.