Zdjęcia

W dniu 09.12.br. (piątek)
od godz. 9.00 fotograf
z firmy Artcreo wykona dzieciom z naszego przedszkola zdjęcia –
sesja Bożonarodzeniowa –
6 zdjęć – cena 45 zł.

Rodzice nie są zobligowani
do zakupu zdjęć.
Prosimy o elegancki strój
(jeśli Rodzic nie życzy sobie, by dziecko uczestniczyło
w sesji, trzeba o tym fakcie poinformować n-lkę w grupie).

Adaptacja

Zapraszamy Rodziców
i Dzieci trzyletnie nowoprzyjęte do przedszkola na spotkanie adaptacyjne
w dniu
09 czerwca (czwartek)
w godz.15.30 – 17.00.

Prosimy o zabranie ciapów dla dzieci.

Ramowy rozkład dnia 2022/2023

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – dzieci  I, II grupa

600 – 800           Schodzenie się dzieci do przedszkola. Stwarzanie warunków do zabaw rozwijających zainteresowania dzieci. Rozmowy, zabawy integrujące grupę. Gry i zabawy stolikowe. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję wzrokowo – słuchową,  zabawy logopedyczne

800 – 830           Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.  Obserwacje n-la

830 – 900           Czynności organizacyjne – ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe. Śniadanie

900 – 11.15        Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe (j. angielski)

                                               Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Praca indywidualna z dzieckiem wyłonionym do pracy korekcyjno – kompensacyjnej, dzieckiem zdolnym

                          Czynności organizacyjne – porządkowe. Uczenie dzieci samodzielności, zachowania porządku w miejscu zabawy, wokół siebie. Czytanie dzieciom bajek. Czynności organizacyjne, porządkowe i samoobsługowe przygotowujące do pobytu na powietrzu

1115 – 1130       Czynności organizacyjne – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
i samoobsługowe. Zupa

1130– 1245        Spacery, wycieczki, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu (w ogrodzie
                           przedszkolnym, na boisku, w parku itp.) Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

1245 – 1315       Czynności organizacyjne – przygotowanie do podwieczorku, czynności
                         higieniczne i samoobsługowe. II danie

1315 – 1430       Odpoczynek poobiedni. Relaksacja przy muzyce.

1430 –  14.45    Czynności organizacyjne – przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek

14.45 – 18.00        Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, zdolności dzieci. Zabawy tematyczne, prace użyteczno – porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA gr. III, IV, V, VI

600 – 800           Schodzenie się dzieci do przedszkola. Stwarzanie warunków do zabaw rozwijających zainteresowania dzieci. Rozmowy, zabawy integrujące grupę.  Gry i zabawy stolikowe. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję wzrokowo – słuchową, grafomotorykę, zabawy logopedyczne

800 – 830           Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela . Obserwacje n-la

830 – 900           Czynności organizacyjne – ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe. Śniadanie

900 –1100          Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe (j. angielski)

                                               Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Praca indywidualna z dzieckiem wyłonionym do pracy korekcyjno – kompensacyjnej, dzieckiem zdolnym

                        Czynności organizacyjne- porządkowe i samoobsługowe, kształtowanie nawyku zachowania porządku w miejscu zabawy, wokół siebie. Czytanie dzieciom bajek. Czynności organizacyjne, porządkowe i samoobsługowe przygotowujące do pobytu na powietrzu

1115 – 1130       Czynności organizacyjne – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
i samoobsługowe. Zupa

1130 – 1245         Spacery, wycieczki, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.) Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

1245 – 1315       Czynności organizacyjne – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
i samoobsługowe. II danie

1315 – 1430       Relaksacja, słuchanie bajek i muzyki, gry i zabawy swobodne w sali
i na powietrzu.

1430 – 1445       Czynności organizacyjne – przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek

1445 – 1800       Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, zdolności dzieci.  Zabawy tematyczne, prace użyteczno – porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe

RELIGIA –
prowadzi Pani Teresa Figiel

WTOREK
gr. III – 13.30 – 14.00
gr. IV– 14.00 –  14.30
gr. V –  15.00 – 15.30
gr. VI– 14.30 – 15.00
ŚRODA
gr. III – 13.30 – 14.00
gr. IV– 14.00 –  14.30
gr. V –  15.00 – 15.30
gr. VI– 14.30 – 15.00

J. ANGIELSKI–
prowadzi Pani Monika Kostyra

           WTOREK
gr. I–     9.30 – 9.45
gr. II–   9.15 – 9.30
gr. III – 9.45 – 10.15
gr. IV – 10.15 – 10.45
gr. V –  11.15 – 11.45
gr. VI–  10.45 – 11.15  
CZWARTEK
gr. I–      9.30 – 9.45
gr. II–     9.15 – 9.30
gr. III – 9.45 – 10.15
gr. IV – 10.15 – 10.45
gr. V –  10.45 – 11.15  
PIĄTEK gr. VI – 11.30 – 12.00

RYTMIKA

prowadzi Pani Jadwiga Sadurska

PONIEDZIAŁEK
gr. I –  11.15 – 11.30
  gr. II – 11.00 – 11.15
  gr. III– 10.30 – 11.00
  gr. IV– 10.00 – 10.30
  gr. V–  9.30 – 10.00
 gr. VI–  9.00 – 9.30
ŚRODA
gr. I–  11.15 – 11.30
 gr. II–  11.00 – 11.15
 gr. III–   10.30 – 11.00
 gr. IV–   10.00 – 10.30
 gr.  V– 9.30 – 10.00    
gr. VI –9.00 – 9.30