SZWEDZKI STÓŁ

Promowanie zdrowego stylu życia .

Zachęcanie  dzieci do  samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków .

 W przedszkolu została wprowadzona nowa forma organizowania śniadań  w formie „szwedzkiego stołu”. Serwowane są różnorodne produkty, z których dzieci mogą samodzielnie podejmować decyzję dotyczącą wyboru składników, z których skomponują  posiłek w  formie kanapek  czy sałatek . Forma ta weszła na stałe w organizację śniadań w naszym przedszkolu – tak często, jak pozwoli na to stawka żywieniowa.

Efekty:

– dziecko samodzielnie komponuje i nakłada posiłki,

– nakłada odpowiednią ilość porcji na swój talerz, tak by nie wyrzucać posiłków,

– bierze czynny udział w przygotowaniu śniadań,

– dokonuje właściwego wyboru produktów żywnościowych,

– stosuje zasady kulturalnego zachowania się przy stole,

– nakrywa do stołu i sprząta po posiłku,

– umiejętnie posługuje się sztućcami,

– próbuje nowych produktów,

– odczuwa radość ze spożywania posiłku przygotowanego przez siebie,

– stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

– rozpoznaje i nazywa owoce, warzywa i inne produkty żywnościowe na podstawie wyglądu, smaku, poprzez dotyk.

Pozwalając na  samodzielnie  komponowanie   śniadań, dzieci uczą się samodzielności, nabywają umiejętności dokonywania wyboru i racjonalnego gospodarowania jedzeniem.  Przygotowane samodzielnie śniadania będą chętniej zjadane, a ich przygotowanie dostarczy dzieciom dużo radości , a także pozwoli  na degustację nowych potraw i  poznanie nowych  smaków. Komponując samodzielnie posiłki dzieci zachowują bezpieczeństwo  posługując się  sztućcami i  stosują zasady  kulturalnego zachowania używając zwrotów grzecznościowych . Dzieciom  słabiej  radzącym sobie  należy  pomóc i  zachęcać do spożywania różnych  nieznanych  dziecku produktów  w czasie śniadania.

Proponujemy, by „szwedzki  stół”  znalazł kontynuację w środowisku rodzinnym dzieci, gdzie w czasie wolnym od przedszkola dzieci spożywają samodzielnie komponowane posiłki wspólnie z rodzicami i rodzeństwem.

ZEBRANIA

Zapraszamy P.T. Rodziców na spotkanie
z nauczycielkami przedszkola
w dniach:

   gr. I –    5 wrzesień (wtorek)            godz.16.00
   gr. II –   7 wrzesień (czwartek)        godz.16.00
   gr. III
7 wrzesień (czwartek)              godz. 16.00
   gr. IV – 5 wrzesień (wtorek)              godz. 16.00
   gr. V –  7 wrzesień (czwartek) godz. 16.00
   gr. VI – 6 wrzesień (środa)              godz. 16.00

Przebieg spotkania:
   – spotkania z nauczycielkami poszczególnych grup

– omówienie specyfiki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, sprawy organizacyjne

Serdecznie zapraszamy!

Informacje

I N F O R M A C J E

dla dzieci 3-,4-,5-,6-cio – letnich  (grupa I, II, III, I V, V, VI)

1. W dniu 01.09 września (piątek) – dzieci z gr. I – VI – pod
    opieką osób starszych – przychodzą do przedszkola 
    do godz. 8.20, odbiór dzieci do godz. 18.00.

   Dzieci są odbierane przez Rodziców lub upoważnione przez
   nich  osoby (druki upoważnień można pobrać u nauczycielek
    w grupach).

2. Dzieci z grupy I i II będą leżakować (odpoczywać) i dla nich są potrzebne piżamy (podpisane) oraz bielizna na zmianę  (majteczki, rajstopy, bluzeczka). Jeśli dziecko danego dnia nie leżakuje trzeba poinformować o tym nauczyciela rano.

3. Wszystkie dzieci muszą mieć miękkie obuwie, (które łatwo się nakłada i zdejmuje),  podpisane worki oraz ubranie na zmianę.

4. W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe (bezpłatne) – 
     rytmika, język angielski, religia, logopedia.

5. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu dnia
   w przedszkolu    są zamieszczone na stronie przedszkola
   oraz na   tablicy dla Rodziców w holu przedszkola.

6. Dnia 31.08.23r. (czwartek)  o godz.16.30 odbędzie się
   spotkanie Rodziców dzieci nowoprzybyłych z Dyrekcją
   przedszkola.

7.Zebrania z Nauczycielkami w grupach odbędą się
   w pierwszych dniach września (ogłoszenie zostanie 
   umieszczone na tablicy dla Rodziców w przedszkolu).


Lublin, dnia 02.08.2023r.

Adaptacja

Zapraszamy Rodziców i Dzieci trzyletnie nowo przyjęte na spotkanie adaptacyjne w dniu

20 czerwca (wtorek) na godzinę 15.30 -17.00.

Prosimy o zabranie ciapów dla dzieci.

Konkurs

Zapraszamy do udziału w XV Edycji Konkursu Plastycznego „Wielkanocne ozdoby” połączonego z akcją charytatywną wspierającą leczenie Borysa – przedszkolaka z Lublina

Wykonane prace (pisanki – z jaj plastikowych, styropianowych, stroiki itp.) prosimy przynosić do nauczycielek w grupach lub organizatorów konkursu do dnia 3 kwietnia 2023

Regulamin konkursu:

• konkurs skierowany jest do dzieci ze wszystkich grup w przedszkolu i ich rodzin,

• w konkursie biorą udział ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci wspólnie z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, itp.

• organizatorzy nie przyjmują kupionych, gotowych ozdób – nie będą one brały udziału w konkursie,

• technika wykonania i ilość prac konkursowych dowolna,

• organizatorzy NIE ZWRACAJĄ prac biorących udział w konkursie,

• prace konkursowe przeznaczone zostaną na licytację wspierającą zbiórkę pieniężną dla przedszkolaka z Lublina – Borysa chorego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni) – więcej informacji oraz licytacje: https://www.facebook.com/groups/3968831073195571/?ref=share

• informacji o konkursie udzielają organizatorzy, także online: annapacek@p58.lublin.eu oraz agnieszkapastusiak@p58.lublin.eu

Przystępując do konkursu rodzice wyrażają zgodę na:

✓ przekazanie prac konkursowych na wsparcie akcji charytatywnej,

✓prezentację zdjęć konkursowych prac na wystawie w holu przedszkola oraz stronie internetowej przedszkola,

✓wykorzystanie danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu (imię, nazwisko, grupa). Organizatorzy nie przechowują tych danych.

organizatorzy: Anna Pacek, Agnieszka Pastusiak

Zwiastuny wiosny

Dzięki Państwa hojności i zaangażowaniu na przedszkolnych grządkach widać już pierwsze zwiastuny wiosny. Nieśmiało z trawy wyglądają krokusy, hiacynty rozglądają się za słońcem a żonkile wytrwale czekają na słońce.

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy. Zwłaszcza rodziców dzieci młodszych i dzieci zapisanych na zajęcia logopedyczne.

Już w poniedziałek (21.11.2022) o godzinie 15.30

Warsztaty dla rodziców