Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Styczeń 2023

 ZAMKI BYWAJĄ RÓŻNE

Dziecko:

 • Nabiera nawyku wykonywania czynności higienicznych o określonych porach, w określonych sytuacjach i w odpowiedni sposób Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych

W KARWALE ZABAWY I BALE

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne
 • Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie

CO MARZENIA TO MARZENIA

Dziecko:

 • Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych

BABCIA I DZIADEK

Dziecko:

 • Rozpoznaje członków rodziny na zdjęciach , rozmowa o stopniach pokrewieństwa: babcia, dziadek
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie

Piosenka i wiersz miesiąca

„Babcia i dziadek”

muzyka: Barbara Tartanus

słowa: Beata Szurowska

1. Babcia już od rana

pięknie podśpiewuje,

po domu się krząta,

obiadek gotuje. } bis

2. Dziadziuś na zabawę

zawsze ma ochotę,

zawsze uśmiechnięty

i ma serce złote. } bis

3. Muszę to powiedzieć,

chociaż jestem mały.

Babcia jest kochana,

a dziadziuś wspaniały! } bis

4. Dziś jest Wasze święto,

zaśpiewajmy chórem:

babcia jest królową,

a nasz dziadek królem! } bi

„Moja babcia”B. Szeligowska

Czy zimno za oknem,

czy deszcz z nieba pada

prześliczne mi bajki

babciu opowiadasz.

Dzięki tobie umiem,

rysować kaczuszki.

Wiem też jak mam wkładać

buciki na nóżki.

Za wszystko to babciu

tobie dziś dziękuję.

Życzę dużo zdrowia

i mocno całuję.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Grudzień 2022

W KRAINIE MIKOŁAJA

Dziecko:

 • Nabywa umiejętności zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z zabawek.
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych.
 • Posługuje w konkretnych sytuacjach wyrażeniami przyimkowymi odnoszącymi się do położenia w przestrzeni: na, pod, za, przed, obok, wysoko, nisko, daleko, blisko .
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne .

ZBLIŻA SIĘ ZIMA

Dziecko:

 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych np., zamarzanie wody, życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym,
 • Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę.
 • Nabiera nawyku wykonywania czynności higienicznych o określonych porach, w określonych sytuacjach i w odpowiedni sposób.

 NADCHODĄ ŚWIĘTA

Dziecko:

 • Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych.
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego.
 • Odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny.
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie.

ŚWIĘTA W MOIM DOMU

Dziecko:

 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych.
 • Odnajduje symbole (śniegu, deszczu, liścia, kwiatu) i odnosi je do czterech pór roku; poznanie nazw pór roku .
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne .
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.

Piosenka i wiersz miesiąca

PIOSENKA O MIKOŁAJU

1.Mikołaj, Mikołaj

jedzie samochodem

Bo zapodział gdzieś saneczki

W tą mroźną pogodę.

Ref. Hu, hu ha

        Tra la la

        Co to za Mikołaj?/ x2

2. Mikołaj, Mikołaj

Lat ma już bez liku

A prezenty dla dzieci

Wiezie w bagażniku.

Ref. Hu, hu….

WIGILIA”- wiersz M. Barańskiej

Biały obrus na stole,

na talerzu opłatek.

Wokół stołu siądziemy

z mamą tatą i bratem

Hej, kolęda, kolęda!

Usiądziemy wokoło.

Hej, kolęda, kolęda !

Zaśpiewamy wesoło !

Ktoś zapukał nieśmiało:

– Mamy miejsce dla Ciebie.

Usiądź z nami przy stole,

będzie Ci tu jak w niebie.

Hej, kolęda, kolęda!

Usiądziemy wokoło.

Hej, kolęda, kolęda !

Zaśpiewamy wesoło !

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

JESTEM POLKĄ I POLAKIEM

Dziecko:

 • Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.
 • Wymienia nazwę, swojego kraju i jego, stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych
 • Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie

 LAS JESIENIĄ

Dziecko:

 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół
 • Spożywa posiłki z użyciem sztućców
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie

 FIGLE JESIENNEGO WIATRU

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne

MAGICZNE SŁOWA

Dziecko:

 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
 • Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne

Wiersz i piosenka

„Katechizm polskiego dziecka”- W. Bełza

–  Kto ty jesteś?

–  Polak mały

– Jaki znak twój?

– Orzeł biały

– Gdzie ty mieszkasz?

–  Między swemi

–  W jakim kraju?

– W polskiej ziemi.

–  Czym ta ziemia?

– Mą ojczyzną.

„Jeżyk i liście”

muzyka i słowa: Renata Szczypior

I. Szur, szur, szur, liści góra!

Szur, szur, szur, coś tam szura…

Ref. Tupu- tap! Tupu- tap!

Kolorowe liście łap

2. Czy ty wiesz, co tam siedzi,

Czarnym oczkiem dzieci śledzi?

Ref. Tupu- tap! Tupu- tap!

Kolorowe liście łap

3. Szur, szur, szur, jeżyk mały.

Szur, szur, szur w liściach cały.

Ref. Tupu- tap! Tupu- tap!

Kolorowe liście łap

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Październik 2022

 MYCIE TO JEST SAMO ZDROWIE

Dziecko:

 • Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.
 • Kształtuje umiejętność dostrzegania różnic między przedmiotami podczas manipulowania oraz poznanie określenia: długi, krótki.
 • Słucha bajek i opowiadań zawierających przykłady akceptowanych społecznie zachowań
 • Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je.
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie.

  W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE

Dziecko:

 • Poznaje nazwy warzyw i owoców, bada je polisensorycznie.
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.
 • Spożywa posiłki z użyciem sztućców.
 • Doskonali umiejętność zdejmowania i nakładania samodzielnie niektórych elementów ubrania.
 • Nabywa umiejętność rozpoznawania za pomocą dotyku przedmiotów oraz ich właściwości : duży mały.

 WITAMINY HOP! DO BRZUSZKA

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych .
 • Panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.
 • Kształtuje umiejętność wybierania przedmiotów mających wspólną cechę jakościową np. kolor.
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne.

LIŚCIE MALOWANE, PO DRZEWAMI ROZSYPANE

Dziecko:

 • Wykonuje własne eksperymenty graficzne za pomocą farb.
 •  Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.
 • Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie.
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne .

Wiersz i piosenka

„Czyste ręce”- I. Salach

Dziś od rana plusk w łazience

to maluchy myją ręce.

Najpierw w wodzie opłukują

Potem mydłem nasmarują.

Znowu woda – istny cud!

W umywalkę puk, puk, puk!

Jeszcze tylko kran zakręcę,

i już czyste moje ręce.

„A ja wiem”

( melodia popularna)

I. A ja wiem , nie powiem,

kto nas dziś odwiedzi,

czerwone jabłuszko,

co na drzewie siedzi.

2. Czerwone jabłuszko,

złocista gruszeczka,

złocista gruszeczka

i piękna śliweczka.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Wrzesień 2022

POZNAJMY SIĘ

Dziecko:

 • Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
 • Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
 • Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne
 • Czyta symbole, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie
 • Zgłasza potrzeby fizjologiczne

 NASZA PANI BAWI SIĘ Z NAMI

Dziecko:

 • Posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • Wykonuje podstawowe czynności higieniczne
 • Spożywa posiłki z użyciem sztućców
 • Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je

 ŻYCIE PRZEDSZKOLNE

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie
 • Wykonuje czynności takie jak: sprzątanie
 • Panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

NASZE MISIE PRZYSZŁY DZISIAJ

Dziecko:

 • Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola
 • Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci
 • Określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby
 • Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne

Wiersz i piosenka

„Mam trzy lata”- A. Suchorzewskiej

Mam trzy lata, trzy i pól,

Brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

I ma znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

Myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

Tańczę kiedy gra muzyka,

Umiem wierszyk o koteczku,

O tchórzliwym koziołeczku,

I o piesku, co był w polu,

Nauczyłam się w przedszkolu.

„Miś w przedszkolu”

Muzyka i słowa: Renata Szczypior

I. Pewien bardzo mały miś

Do przedszkola przyszedł dziś

I powiedział mi do uszka,

że najlepiej jest w maluszkach.

2. Pewien bardzo mały miś

Do przeszkolą przyszedł dziś.

Wszyscy bardzo Cię lubimy:

Popatrz misiu jak tańczymy!

Wszyscy bardzo Cię lubimy:

Popatrz misiu jak tańczymy!