Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Kwiecień 2023

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

            Dziecko:

 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; formułuje wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu;
 • koncentruje uwagę podczas zajęć i podąża za ich tokiem:
 • tworzy kolekcje przedmiotów pasujących do siebie ze względu na wspólne cechy, funkcje, przynależność;
 • rozumie, że wynik liczenia nie zależy od wielkości elementów, ich ułożenia czy kolejności przeliczania;
 • wykonuje prace plastyczne inspirując się zjawiskami przyrodniczymi;
 • wyraża emocje odczuwane pod wpływem muzyki poprzez różne formy wyrazu ekspresji, np. muzyczno – ruchowej.

Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło.

            Dziecko:

 • buduje dłuższe wypowiedzi z zastosowaniem reguł i zasad formułowania wypowiedzi;
 • rozumie, jak ważna jest praca rolnika, wskazuje korzyści płynące z hodowli zwierząt gospodarskich;
 • wskazuje lewą i prawą stronę własnego ciała;
 • wskazuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny;
 • tworzy zbiory o określonej liczebności przez dokładanie lub zabieranie elementów;
 • rozpoznaje i nazywa dostępne instrumenty perkusyjne;
 • wyodrębnia wyrazy w dłuższych zdaniach, przelicza je.

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

            Dziecko:

 • słucha utworów literatury dla dzieci i wypowiada się na ich temat;
 • czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym;
 • analizuje treść zagadek słownych i trafnie wskazuje przedmioty będące ich rozwiązaniem;
 • rozumie, jak ważna jest praca lekarza;
 • dostrzega i odtwarza różne sekwencje rytmiczne oraz tworzy własne;
 • wyodrębnia głoski na początku i końcu prostych fonetycznie słów;
 • doskonali słuch muzyczny oraz pamięć słuchową;
 • ubiera się samodzielnie, stosownie do warunków atmosferycznych.

Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

          Dziecko:

 • wie, jak ważna jest ochrona środowiska, segregacja śmieci;
 • klasyfikuje przedmioty, guziki, klocki mozaiki geometrycznej wykorzystując kody odnoszące się do określonych cech;
 • rozpoznaje wyrazy do globalnego czytania, próbuje przyporządkować je do obrazków;
 • wskazuje różnice między podobnie wyglądającymi wyrazami;
 • dba o estetykę ruchów w czasie tańca;
 • wykonuje prace zwiększające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność grafomotoryczną; prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie, dostosowuje do niego napięcie mięśniowe i siłę nacisku.

Wiersze i piosenki miesiąca

„Wesoły zając”

Pewien wesoły zając

nazywał się Robert Skok.

Przy różnych zajęczych zajęciach

skakał na wprost i w bok.

Poszedł do domu Kury

z farbą i pędzlem burym.

Chciał mieć pisanki na święta,

a pomalował pisklęta.

Kury akurat nie było,

tak się szczęśliwie złożyło.

Wyniósł więc jajka na łąkę,

malował pod niebem i słońcem.

Ledwo skończył malowanie,

rozległo się pukanie.

Co to za harmider taki?

Wykluwają się kurczaki:

pierwszy z czerwoną kokardą,

drugi z zieloną falbanką,

trzeci fioletowy,

czwarty cały różowy,

piąty żółty, o dziwo,

szósty – szóstego nie było.

Nastało wielkie gdakanie.

Wtem deszczyk spadł niespodzianie.

Wiosenny deszcz, kapuśniaczek.

I żółty był każdy kurczaczek.

„Co słychać na wsi?”

Co słychać? – Zależy – gdzie.

Na łące słychać: – Kle-kle!

Na stawie: – Kwa-kwa!

Na polu: – Kraaa!

Przed kurnikiem: – Kukuryku!

Ko-ko-ko-ko-ko! – w kurniku.

Koło budy słychać – Hau!

A na progu – Miau… A co słychać w domu, nie powiem nikomu!

„Kolorowe kontenery”

muzyka: Edward Sielicki

słowa: Józef Soliński

1 . Różne w życiu są przypadki .

Ot, na przykład w pewnej chwili

kontenery na odpadki

mądrzy ludzie wymyślili .

Stoją bestie kolorowe!

Jedna chętnie szkło pożera,

druga torby papierowe

gryzie jak plasterki sera . } bis

2 . Plastik biały czy różowy

 łyka szybko potwór trzeci,

bo ma przełyk bardzo zdrowy,

no i lubi takie rzeczy!

Odkąd mamy kontenery,

mniej się śmieci poniewiera .

Milsze stały się spacery

po osiedlach i na skwerach . } bis

„U lekarza”

I. Boli gardło, boli głowa!

Gdy dopada cię choroba,

co się przecież czasem zdarza:

idź po pomoc do lekarza!

Ref. A pan doktor uśmiechnięty

do rąk weźmie instrumenty

oraz inne urządzenia

do badania i leczenia./x2

II. W gabinecie czystym, jasnym,

znajdzie sposób na zarazki.

da receptę, da ci leki.

Pójdziesz po nie do apteki.

Ref. Jak jest ważne twoje zdrowie,

po wizycie tej się dowiesz,

która niezbyt długa była, a do tego bardzo miła./x2

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Marzec 2023

Czy to siostra, czy to brat kolorowy z nimi świat.

Dziecko:

 • podejmuje próby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami, okazuje je w sposób akceptowany społecznie,
 • ponosi odpowiedzialność za własne zachowania i słowa,
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą,
 • prawidłowo używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia,
 • przelicza elementy i porównuje liczebność zbiorów; stosuje liczebniki główne i porządkowe w różnych sytuacjach.

Zielony kącik zakładamy i o niego bardzo dbamy.

Dziecko:

 • dostrzega etapy rozwoju roślin; prowadzi obserwacje rozwoju roślin z nasionka, cebuli,
 • określa o ile jest mniej lub więcej elementów w zbiorach,
 • uczestniczy w zabawach z liczmanami,  rozpoznaje cyfry w zakresie sobie dostępnym,
 • rozpoznaje i nazywa strony ciała: prawa, lewa,
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy.

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

      Dziecko:

 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego,
 • poznaje prace ogrodnicze prowadzone wiosną oraz wykorzystywane w ogrodzie narzędzia,
 • rozpoznaje oznaki nadchodzącej wiosny i nazywa je,
 • szuka różnych sposobów porównywania cech wielkościowych przedmiotów w trakcie manipulacji: porównuje wielkość, grubość, długość i szerokość; segreguje elementy za względu na podaną cechę,
 • wyodrębnia głoski na początku, na końcu, w środku w prostych fonetycznie słowach.

Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór.

Dziecko:

 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania; przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę,
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą: ogląda książki, korzysta z nowoczesnej technologii pod kontrolą dorosłych; docenia wartość Internetu jako bogatego źródła wiedzy
 • porównuje wielkość używając określeń: większy, mniejszy, taki sam; porządkuje przedmioty według wielkości; segreguje przedmioty w zbiory, przelicza elementy zbiorów.

Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

      Dziecko:

 • objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych,
 • formułuje wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu (czas przeszły i teraźniejszy),
 • porównuje długość „na oko”, przez przykładanie, używa określeń dłuższy, krótszy,
 • dostrzega i rozumie, że wprowadzanie zmian typu rolowanie, składanie nie zmienia faktycznej długości przedmiotu,
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć.

WIERSZE I PIOSENKI MIESIĄCA

„Kiedy rosnę” R. Przymus

Kiedy rosnę? Oj, sam nie wiem!

Może w ciszy? Może w śpiewie?

Może we śnie lub w działaniu?

W szkole, w lesie lub w mieszkaniu?

Pewnie, gdy jem coś pysznego

I piję mleko do tego?

Kiedy rosnę, moi mili?

Już wiem: w każdej chwili!

Teraz też zrobiłem się większy,

gdy recytowałem ten wierszyk.

„Raz i dwa” – wyliczanka

Raz i dwa, raz i dwa,

Pewna pani miała psa.

Trzy i cztery, trzy i cztery,

Pies ten dziwne miał maniery.

Pięć i sześć, pięć i sześć,

Wcale lodów nie chciał jeść.

Siedem, osiem, siedem, osiem,

Wciąż o kości tylko prosił.

Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć,

Kto z was kości mu przyniesie?

Może ja, może ty – licz od nowa, raz, dwa, trzy…

„Wiosenna poleczka”  sł. J. Kasprzyk  muz. J. Soliński

1.Białej zimy nie ma już, za to wiosna jest tuż, tuż.

Słonko mocniej grzeje świat, wrócił do nas bocian chwat.

2.Chociaż jeszcze pada deszcz, na przechadzkę wyszedł jeż

i zadziera w górę nos, słysząc stamtąd ptaka głos.

3.Dziś w gródku wielki ruch, kopie grządki chłopców dwóch,

a nad nimi muszki dwie w chowanego bawią się.

4.Hejże, dzieci, nadszedł czas, by w zielony ruszyć  las

i usłyszeć „stuku – puk”, jak pan dzięcioł dziobie buk.

        „Duży czy mały” sł.: R. Twardowski, muz. J. Holm

Ref. Kto wysoki jest? Kto niski? Czy żyrafa wie o wszystkim?

    Czy jest ważny tylko wzrost? Chyba nie… powiedzmy wprost!

1.Duży słoń – mały słonik, duży koń – mały konik.

Duży Jan – mały Jasio, duży kwiat z maleńkich nasion.

2.Mały kot, a… grzeczniutki, mały psiak, a… milutki!

            Mały, a jaki śliczny! Mały, a jaki sympatyczny!

Ref. Kto wysoki jest? …

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Luty 2023

Temat: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

 • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy
 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru
 • Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne

Temat: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo
 • Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej

Temat: Wesołe zabawy na śniegu

 • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela
 • Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury
 • Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych

Temat: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno – konstrukcyjnych
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Piosenka i wiersz miesiąca

„Śniegowy bałwanek”

muzyka i słowa: J. Koźbielski

1.Wielka radość dla dzieciarni

Wziąć marchewkę ze spiżarni,

Węgiel czarny, stary garnek mama da.

Będzie awantura przykra,

Bo dozorcy miotła znikła,

Tylko dzieci dobrze wiedzą, kto ją ma.

Ref: Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,

Czekaliśmy tu na niego cały rok.

Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,

Tak ulepić to potrafi mało kto.

2.Stoi bałwan osowiały,

W głowę gniecie garnek mały,

Miotłę trzyma, poczciwina, cały dzień.

Chciałby tak, jak wszystkie dzieci

Bałwankowe kule lepić,

Z kolegami na podwórzu bawić się.

Ref: Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,

Czekaliśmy tu na niego cały rok.

Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,

Tak ulepić to potrafi mało kto.

„Parowóz”

W. Broniewski

Stoi na szynach ciężka maszyna,

Dymem i parą bucha z komina,

Gwiżdże i syczy, stęka i sapie,

Tłusta oliwa z boków jej kapie.

To jest parowóz. Po to zrobiony,

Żeby po szynach ciągną wagony.

Węgla mu sypią, wody mu leją,

Żebyśmy mogli jeździć koleją,

Zwiedzać dalekie, obce krainy,

Wszędzie dojechać tam, gdzie są szyny.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Styczeń 2023

TEMATYKA:” Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą”

Dziecko:

 • umie rozpoznawać i nazwać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku
 • określa pory dnia: rano, południe, wieczór, i stosuje je prawidłowo w wypowiedziach
 • wymienia w kolejności dni tygodnia, miesiące, pory roku
 • rozwija wyobraźnię i ekspresję twórczą poprzez łączenie różnych form jej wyrazu ( muzyka, plastyka, taniec)
 • uczy  się na pamięć oraz recytuje utwory  literackie
 • rozwija zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji,
 • doskonali  umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach  oraz różnic między światem realnym i fantastycznym.
 • kształtuje  umiejętności wnioskowania i uogólniania
 • usprawnia narządy artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne

TEMATYKA: „Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze”

Dziecko:

 • kształtuje  poczucie przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury
 • organizuje sytuacje edukacyjne wspomagające umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności  w sytuacjach życiowych (wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie)
 • rozwija sprawność fizyczną przez uczestniczenie  zabawach ruchowych i zręcznościowych
 • doskonali umiejętność rysowania, kodowania i dekodowania informacji
 • doskonali umiejętność szacowania liczby elementów wyodrębnionym zbiorze; stosuje określenia: mniej, więcej, tyle samo
 • określa wynik dodawania lub odejmowania z pomocą palców zastępujących przedmioty
 • słucha utworów literatury dla dzieci, bajek, baśni, legend, wypowiada się na temat postaci i bohaterów

TEMATYKA: ” Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka”

Dziecko:

 • odczuwa więź emocjonalną z dziadkami
 • dostrzega codzienne czynności wykonywane przez dziadków
 • rozumie znaczenie szacunku dla pracy starszych osób
 • interesuje się historią i tradycjami swojej rodziny
 • rozumie pojęcie drzewo genealogiczne i porządkuje członków rodziny od dziadków do rodzeństwa
 • dokonuje pomiaru długości przedmiotów posługując się wspólną miarą

TEMATYKA: “O zwierzętach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta”

Dziecko:

 • rozumie znaczenie dokarmiania ptaków podczas zimy
 • dostrzega cechy wyglądu poznanych ptaków
 • wie jak pomóc zimującym ptakom
 • pokazuje i rozwiązuje zagadki pantomimiczne
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania  licząc na palcach lub zbiorach zastępczych
 • odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych

Piosenki i wiersze miesiąca

Piosenka: „Pomóż ptakom”   

 I Zastukały ptaszki w okno: hejże, hejże, dzieci!

    Zima mrozem postraszyła, śnieżek z nieba leci!

 Ref. Dajcie ptaszkom ziarnek, i okruszków chleba!

     Gdy na dworze zima, ptakom pomóc trzeba!”

 II Tata zbija z desek karmnik, chleb szykuje mama,

     słonecznika ziarnka dzieci wsypują tutaj zaraz.

 Ref……

 III Ile ptaków jest w karmniku, jak bardzo się cieszą!

      Za zjedzenie świergotaniem podziękują dzieciom!

 Ref…..

  Wiersz:  „Co robią zimą dni tygodnia”

   Gdy tylko słonko na niebie lśni, bawią się zimą tygodnia dni.

   Poniedziałek – zjeżdża na sankach.

   Wtorek lepi bałwanka.

   Środa narty przypina.

   Czwartek kije jej trzyma.

   Piątek jedzie na ślizgawce, ciągnięty przez dwa latawce.

   Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę:

   „Hej, baw się z nami!”

   A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.

 Piosenka: „Kraina babci i dziadka”  

 I  Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas, ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas. Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia. Ale za to babcia z dziadkiem maja niezły plan! Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

 Ref. A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe, karuzela i spacer z psem,

   wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

   A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

   Potem pizza, a może dżem?. Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

II Mama stara się jak może, by być bliżej nas, ale ciągle goni, goni ja ten wstrętny czas! Tata stara się jak może, aby z nami być, ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć. Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

   Wiersz:  „Kocham babcię i dziadka”

   Kocham mocno babcię i dziadka- to nie żarty, moi mili,

   dzisiaj im życzenia składam, by sto latek jeszcze żyli.

   Kiedy smutek mnie ogarnia i wszystkiego mam już dosyć,

   dziadek mocno mnie przytuli, o to go nie trzeba prosić.

   Gdy pomyśle o łakociach, babcia zaraz coś upiecze.

   Muszę przyznać, te wypieki najwspanialsze są na świecie.

   Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach przekazują wciąż wytrwale

   swym kochanym wnukom, wnuczkom rad życiowych całą gamę.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Grudzień 2022

Tematyka: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Dziecko:

 • Buduje dłuższe wypowiedzi z zastosowaniem reguł i zasad formułowania wypowiedzi;
 • Doskonali umiejętność posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi;
 • Dostrzega prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów;
 • Rozwija kreatywność i wyobraźnię poprzez łączenie technik plastycznych;
 • Śpiewa indywidualnie lub zbiorowo wyraźnie wymawiając tekst.
 • Wypowiada się na temat postaci i bohaterów;
 • Dostrzega różne kryteria klasyfikacyjne dla tego samego zbioru przedmiotów;
 • Uczestniczy w swobodnych interpretacjach ruchowo – tanecznych do różnych gatunków muzycznych;
 • Prawidłowo posługuje się przyborami plastycznymi.

Tematyka: „Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają”

Dziecko:

 • Porządkuje elementy historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią wydarzeń i ciągiem przyczynowo – skutkowym;
 • Poznaje urządzenia domowe oraz sposoby bezpiecznego posługiwania się nimi
 • Rozwija poczucie odpowiedzialności, rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac
 • Określa wzajemne położenie przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku;
 • Gra akompaniament do poznanej piosenki na instrumentach;
 • Wykorzystuje różnorodne materiały do tworzenia prac wg własnych pomysłów;
 • Właściwie korzysta z przyborów i sprzętów do ćwiczeń.

Tematyka: ”W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem”

Dziecko:

 • Posługuje się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażania określonych treści;
 • Poznaje tradycje świąteczne w Polsce i na świecie
 • Wzbogaca słownictwo i formułuje wypowiedzi poprawne pod wzglądem gramatycznym, składniowym i logicznym
 • Kształtuje poczucie estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów)
 • Wyodrębnia wątki, postaci i elementy fikcyjne;
 • Utrwala i wzbogaca słownictwo służące do opisywania warunków pogodowych;
 • Zwiększa płynność, koordynację i świadomość ruchów całego ciała.

Wiersze i piosenki miesiąca

„Mikołaj”

Z małego domku zerka Mikołaj nasz kochany.

On nosi długą brodę i małe okulary.

Zakłada ciepłe buty,

 w nich może w świat wyruszyć.

Na plecach ma prezenty,

 w swym worku bardzo dużym.

Na niebie, hen wysoko gwiazdeczki jasno świecą.

By mógł paczuszki zanieść i dać je grzecznym dzieciom.

„Wieczór wigilijny”

Biały obrus lśni na stole, pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń.

 „ Święty Mikołaj”

I Już świąteczna gwiazdka świeci, choineczkę mają dzieci,

aniołeczki z nieba sypią biały, lekki puch.

Ref.: Mikołaju, Mikołaju,

na Ciebie czekamy tuż.

Moc prezentów nam przyniesiesz,

o czym marzę, dobrze wiesz. 2x

II Choineczka już ubrana, ciepłe kluski niesie mama.

Stół Świąteczny zastawiony, teraz życzeń moc.

Ref.: Mikołaju, Mikołaju…

W grudniowe noce”

I W grudniowe noce, zimowe noce,

 dzieciątko boże z zimna dygoce,

 idzie przez pola pokryte szronem,

 wiatr mu wydzwania piosnki znajome.

Ref: Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.

  Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da 2x

II tyle tych domów i okien tyle,

 może go schronią choćby przez  chwilę,

 może przygarną do serca ludzie,

 może nakarmią nim dalej pójdzie.

Ref: Hej kolęda, …

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Mały człowiek, czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

Dziecko:

 • prawidłowo reaguje na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom; poznaje miejsca, w których żyją zwierzęta chore czy bezdomne oraz sposoby niesienia im pomocy,
 • rozumie, jak należy dbać o zwierzęta domowe,
 • klasyfikuje przedmioty, guziki, klocki mozaiki geometrycznej wykorzystując kody odnoszące się do określonych cech,
 • tworzy zbiory o określonej liczebności przez dokładanie lub zabieranie elementów,
 • odczuwa empatię, chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy,
 • wyodrębnia wyrazy w dłuższych zdaniach, przelicza je.

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

Dziecko:

 • słucha utworów literatury dla dzieci i wypowiada się na ich temat,
 • czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym,
 • dostrzega i odtwarza różne sekwencje rytmiczne oraz tworzy własne,
 • dostrzega skutki zjawisk atmosferycznych; rozpoznaje niebezpieczeństwa wynikające z pogody (np. silny wiatr) i wskazuje sposoby zabezpieczania przed nimi,
 • wyodrębnia głoski na początku prostych fonetycznie słów
 • analizuje treść zagadek słownych i trafnie wskazuje przedmioty będące ich rozwiązaniem.

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

Dziecko:

 • wskazuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni; obserwuje najbliższe otoczenie,
 • rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych,
 • liczy posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • rozpoznaje błędne liczenie i opisuje dostrzeżone nieprawidłowości,
 • zdobywa doświadczenia w zakresie porównywania pojemności naczyń,
 • ubiera się samodzielnie, stosownie do warunków atmosferycznych.

      Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

     Dziecko:

 • stosuje poznane sposoby służących wsparciu w trudnych sytuacjach,
 • wskazuje lewą i prawą stronę własnego ciała,
 • rozpoznaje wyrazy do globalnego czytania; próbuje przyporządkować je do obrazków,
 • wskazuje różnice między podobnie wyglądającymi wyrazami,
 • uczy się bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii pod kontrolą dorosłych i w ograniczonym zakresie (Internet, gry komputerowe),

Wiersz i piosenka

   „Jesień u fryzjera”  Danuta Gellnerowa

Przyszła jesień do fryzjera:

Proszę się mną zająć teraz!

Lato miało włosy złote,

Ja na rude mam ochotę!

No bo niech pan spojrzy sam,

Rudo tu i rudo tam

Mówi fryzjer: rzeczywiście, dookoła rude liście,

Ruda trawa, rude krzaki, chyba modny kolor taki.

Szczotka, grzebień, farby fura,

Już gotowa jest fryzura.

Woła Jesień: W samą porę!

Płacę panu muchomorem!

„Wietrzyku, psotniku”

muz.: K. Kwiatkowska:  sł.: A. Woy – Wojciechowska

1.Wiatr zapukał w okno do dzieci, 

Halo, hej! Maluchy, jak leci?

Nie chce mi się biegać po polach,

Przyjdę do waszego przedszkola!

Ref.: Nie, nie, nie!

Wietrzyku, psotniku, masz chmurki przegonić,

 Kałuże osuszyć i liście posprzątać

utulić sarenki w lesie

2.Wiatr zapukał w okno leciutko, Bez ciebie cóż zrobi jesień?

Bez was, dzieci trochę mi smutno.

Nie chce mi się gwizdać i biegać,

Wolę z wami trochę pośpiewać!

Ref.: Nie, nie, nie!…

3.A ja chcę rozkręcić zabawki,

Albo rozkołysać huśtawki!

Wolę dmuchać  w trąbki, piszczałki,

Zbudzić wasze misie i lalki.

Ref.: Nie, nie, nie!…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Październik 2022

TEMATYKA: JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);
 • Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych. 

TEMATYKA: WITAMINY HOP! DO BRZUSZKA, I MARCHEWKA I PIERTUSZKA

 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu. 

TEMATYKA: LIŚCIE MALOWANE, POD DRZEWAMI ROZSYPANE

 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce. 

TEMATYKA: LAS SZUMI JESIENNIE, JUŻ ROBI SIĘ SENNIE

 • Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie rozumowania drogą analogii;
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy). 

WIERSZE I PIOSENKI

„Jesienią”

L. Krzemieniecka

Ma jabłonka pełno jabłek,

pełno śliwek – śliwa.

Chodźmy sobie do ogródka,

jak jesienią bywa.

Śliwki wszystkie fioletowe,

jabłka się czerwienią,

Chodźmy po nie do ogródka,

jak zwykle jesienią.

Tak prześlicznie w ogródeczku,

tak się listki złocą.

Nazbierajmy pełne kosze

jesiennych owoców.

Dziękujemy Ci, jabłonko,

tobie, śliwko miła,

Żeś nas pięknym swym owocem

hojnie obdarzyła

„W spiżarni”

M. Konopnicka

W spiżarni na półkach

zapasów bez liku.

Są dżemy, kompoty,

złoty miód w słoiku.

I cebula w wiankach,

i grzyby suszone,

Są główki kapusty,

ogórki kiszone.

A gdy będzie w zimie

tęgi mróz na dworze,

Zapachnie nam lato –

gdy słoik otworzę.

„Pac, gruszka do fartuszka”

Muzyka: A. Szaliński; słowa: S. Karaszewski

I.Pod owocami zgina się grusza,

wiatr konarami gruszy porusza!

Ref: Pac, gruszka,

Pac, gruszka,

Hop do fartuszka.          2x

II.Spadają gruszki od soku miękkie,

Nad gruszą krążą osa i szerszeń!

Ref: Pac, gruszka….

III.Ja, choć nie jestem szerszeniem, osą,

Też lubię gruszki pachnące rosą!

Ref: Pac, gruszka….

IV.Stanę pod gruszą i w mój fartuszek

Dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!

Ref: Pac, gruszka….

„Jarzynowy wóz”

Muzyka: E. Pałłasz; słowa: M. Szypowska

Ref: Tur, tur, tur, tur

Tur, tur, tur, tur

Tur, tur, tur, tur, tur.

Jechał, jechał wóz,

smaczne rzeczy wiózł

Tur, tur, tur, turkotał,

Smaczne rzeczy wiózł.

I.Tu marchew czerwona, kapusta zielona

Rzodkiewki różowe kuleczki,

W złocistym kolorze słonecznik.

Ref: Tur, tur, tur, tur

II.Tu strąki fasoli i bobu do woli,

Szpinaku zielona tam góra

I burak pąsowy jak burak.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Wrzesień 2022

TEMATYKA: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Dziecko:

 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, stara się współdziałać w zabawach ,
 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to co mówią i czego oczekują,
 • grzecznie zwraca się do innych,
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas spożywania posiłków,
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,
 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy,
 • grupuje przedmioty, nazywa je i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują,
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie,

TEMATYKA: W moim domu nie nudzi się nikomu

      Dziecko:

 • wymienia imiona i nazwiska osób bliskich,
 • opowiada o przebiegu wydarzenia w sposób logiczny,
 • uwzględnia w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe,
 • używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do kolegów,
 • kształtuje umiejętność budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie
 • rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami,
 • powtarza słowa lub krótkie teksty zachowując podany rytm,
 • przestrzega zasad zabawy w wyznaczonych pomieszczeniach i na określonym terenie,

TEMATYKA: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

        Dziecko:

 • rozpoznaje oznaczenia przejść dla pieszych, sygnalizatora świetlnego dla pieszych,
 • wie, że może poruszać się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej,
 • rozumie znaczenie prostych znaków drogowych, np., przejścia dla pieszych,
 • klasyfikuje przedmioty według cech jakościowych –kolor,
 • wykonuje proste prace plastyczne według wzoru,
 • wie, że ruch i przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu,
 • dostrzega regularności rytmu w danym układzie,
 • uważnie słucha i pyta o niezrozumiałe fakty,

TEMATYKA: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Dziecko:

 • wdraża elementarne nawyki higieniczne: mycie rąk, twarzy, zębów;
 • poznaje wielozmysłowo rzeczywistość przez zabawy badawcze;
 • formułuje przemyślenia oraz rozwija mowę przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • dostrzega regularności, powtarza i kontynuuje rytmy;
 • utrzymuje ład i porządek w miejscu zabawy i pracy.
 • przezwycięża uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;
 • zwraca uwagę na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.

Wiersz i piosenka

„PRZYJACIEL”

Nie musisz mieć przyjaciół stu,

Nie musisz mieć dziesięciu,

Wystarczy, być jednego miał,

A to już wielkie szczęście.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

Kto zawsze cię zrozumie,

Gdy dobrze jest – to cieszy się,

Gdy źle – pocieszyć umie.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

Kto nigdy nie zawiedzie,

A poznasz go, bo z tobą jest,

Gdy coś się nie powiedzie.

PRZEDSZKOLE – DRUGI DOM

muzyka i słowa: Krystyna Bożek-Gowik

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
 a po spacerze w sali
wesoło bawię się.
 Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
 Lecz na mnie auto czeka i miś,
 w co będziemy bawić się dziś?
 Ref.: Ja chodzę tam co dzień…
3. Zamiast mamy Panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.