Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Maj 2023

Nasze ulubione książki.

Dziecko:

 • rozwijanie aktywności w różnych formach i obszarach;
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry zabawy ruchowe, ćwiczenia;
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego;
 • rozwijanie umiejętności czytania.

Zawody naszych rodziców.

Dziecko:

 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okrągłej;
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych;
 • rozwijanie świadomości wartości relacji z innymi ludźmi;
 • rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szerokim pojętym bezpieczeństwem;
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie;
 • kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnały dźwiękowe).

Mama jest najważniejsza.

Dziecko:

 • wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • doskonalenie umiejętności czytania;
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych.

Sporty letnie.

Dziecko:

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym;
 • kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek;
 • doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej;
 • kształtowanie umiejętności kodowania;
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych.

Piosenka i wiersz miesiąca

Piosenka dla mamy

Mam dla Ciebie dzisiaj Mamo

Upominków całą masę

Oprószonych wyobraźnią

By się do niej przenieść czasem,

Dzięki ci, że co dzień rano

znajdziesz dla mnie miłe słowo

a najbardziej, ma Kochana,

że po prostu jesteś obok.

Ref. Czterolistną koniczynę

I pieszczoty odrobinę,

Bukiet białych polnych kwiatów,

Uśmiech, słońce i śpiew ptaków,

Morski piasek w buteleczce,

Plik rysunków w szarej teczce

I piosenkę dam w podzięce,

Przyjmij Mamo całe serce.

2.Jesteś dla mnie najpiękniejsza,

Jak syrena lub królowa,

Chcę o Tobie pisać w wierszach,

Życzę Ci byś była zdrowa.

W Twoich oczach, gdy się śmiejesz

Niebo kryje się z księżycem,

Kocham Cię najmocniej w świecie

I dołączam Ci do życzeń:

Ref. Czterolistną koniczynę…

“Nasza mama” Czesław Janczarski

Kto się o nas tak troszczy? Najczulej patrzy na nas?
Kto od złych przygód strzeże? Nasza kochana mama.
Uczyła pierwszych kroków, pierwszych słów nas uczyła.
Każdą łzę nam otarła. Mamusia nasza miła.

Jak ci się odwdzięczymy za wszystko, droga mamo?
Będziemy się starali kochać ciebie tak samo.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Luty 2023

W krainie muzyki

Dziecko:

 • wdrażanie do tworzenia własnych układów ruchowych;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych różnych formach (społecznie akceptowanych);
 • kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy sztuki muzycznej;
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter;
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów;
 • poznanie obrazu graficznego głoski „r” – litery „R”, „r”;
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 10;
 • kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji podanych za pomocą umownego kodu graficznego.

Wśród malarzy i rzeźbiarzy

Dziecko:

 • wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych;
 • wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki;
 • rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10 (w przód i wspak);
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów;
 • poznanie obrazu graficznego głoski „s” – litery „S”, „s”;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

W teatrze

Dziecko:

 • aktywne uczestniczenie w odkrywaniu kultury;
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek, pisania znaków literopodobnych po śladzie;
 • poznanie obrazu graficznego głoski „w” – litery „W, „w”;
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania wierszy na pamięć;
 • konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji;
 • poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych.

Mali artyści to my

Dziecko:

 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką;
 • budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem;
 • wyzwalanie zadowolenia ze swoich osiągnięć, efektów swojej pracy;
 • poznanie obrazu graficznego głoski „z” – litery „Z”, „z”;
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter;
 • utrwalenie cyfr 0 – 10 i znaków matematycznych „<,>,+,=”.

Piosenka i wiersz miesiąca

“Zagram dzieciom”

I. Zaraz siądę sobie w kącie,

zagram dzieciom na trójkącie.

Trójkąt srebrne oczy ma,

srebrnym głosem chętnie gra.

Ref. Czary – mary,

weź pałeczkę do ręki,

czary mary – mary,

wyczarują się dźwięki.

Czary – mary,

i na pewno w tych dźwiękach

jest zaklęta,

zaklęta piosenka.

II. To są dzwonki, to pałeczka,

zagram dzieciom na dzwoneczkach.

Zagram cicho – sol, do, mi,

niech się wszystkim dobrze śpi.

Ref. Czary – mary,

weź pałeczkę do ręki…

“Gdzie mieszka muzyka” E. Stadtmuller

Gdzie mieszka muzyka?

W wesołych strumykach,

w zielonych skrzydełkach

polnego konika.

Gdzie mieszka muzyka?

W piosence słowika,

na dachu, po którym

deszcz tańczy walczyka.

Gdzie mieszka muzyka?

W klawiszach i smykach,

i w strunach, i w dłoni,

co strun tych dotyka…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Styczeń 2023

   TEMATYKA: “Sporty zimowe dla każdego”

     Dziecko:

 • umie rozpoznawać i nazwać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór  roku
 • określa pory dnia: rano, południe, wieczór, i stosuje  je prawidłowo w wypowiedziach
 • wymienia w kolejności dni tygodnia, miesiące, pory roku
 • wyraża swoje emocje w trakcie zabaw na świeżym powietrzu
 • rozwija wyobraźnię i ekspresję twórczą poprzez  łączenie  różnych  form jej wyrazu ( muzyka, plastyka, taniec)
 • uczy  się na pamięć oraz recytuje utwory  literackie
 • rozwija zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów  i sekwencji,
 • doskonali  umiejętności dostrzegania elementów  fantastycznych  w  utworach  oraz  różnic  między  światem realnym  a fantastycznym.

TEMATYKA: „Zimowe obserwacje i eksperymenty

Dziecko;

 • kształtuje umiejętność wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami  
 • organizuje sytuacje edukacyjne wspomagające umiejętność ustalania przebiegu   różnych     czynności  w sytuacjach  życiowych (wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie)
 • rozwija sprawność fizyczną przez uczestniczenie  zabawach ruchowych i zręcznościowych
 • doskonali umiejętność rysowania, kodowania i dekodowania informacji
 • określa wynik dodawania lub odejmowania z pomocą palców  zastępujących  przedmioty
 • bada zjawiska atmosferyczne z wykorzystaniem  termometra ; obserwacja płatków śniegu, szronu za pomocą lupy
 • rozumie znaczenie pokrywy śnieżnej dla roślin w czasie mrozu
 • rozumie znaczenie dokarmiania ptaków podczas zimy
 • dostrzega cechy wyglądu poznanych ptaków;  wie jak pomóc zimującym ptakom
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania  licząc na palcach lub zbiorach zastępczych
 • odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych

  TEMATYKA: ” Zimowe zabawy z babcią i Dziadkiem”

      Dziecko:

 • odczuwa więź emocjonalną z dziadkami
 • dostrzega codzienne czynności wykonywane przez dziadków
 • rozumie znaczenie szacunku dla pracy starszych osób
 • interesuje się historią i tradycjami swojej rodziny
 • rozumie pojęcie drzewo genealogiczne i porządkuje członków  rodziny od dziadków do rodzeństwa
 • dokonuje pomiaru długości przedmiotów posługując się wspólną miarą
 • kształtuje  umiejętności wnioskowania i uogólniania
 • usprawnia narządy artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne
 • doskonali umiejętność szacowania liczby elementów w wyodrębnionym  zbiorze; stosuje określenia: mniej, więcej, tyle samo

Wiersze i piosenki miesiąca

  Wiersz:  „Co robią zimą dni tygodnia”

   Gdy tylko słonko na niebie lśni, bawią się zimą tygodnia dni.

   Poniedziałek – zjeżdża na sankach.

   Wtorek lepi bałwanka.

   Środa narty przypina.

   Czwartek kije jej trzyma.

   Piątek jedzie na ślizgawce, ciągnięty przez dwa latawce.

   Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę:

   „Hej, baw się z nami!”

   A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.

Wiersz:  „Kocham babcię i dziadka”
Babcia z dziadkiem dziś świętują
wszystkie wnuki więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze
wnusia babci bluzkę pierze.
Wnusio już podaje kapcie
– bardzo kocham swoją babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz
Święto dziadków ważna rzecz!

Piosenka: „Dla babci i dziadka”

 I Dziś dla babci i dla dziadka, taniec ten tańczymy,

   To ich święto więc dla nich pięknie wystąpimy.

Ref, Dla babci i dziadka tańczymy śpiewamy;

        Dla babci i dziadka sto całusów mamy 2x

II Zaprosimy dziś do tańca babcie oraz dziadka,

    Dla nich polka, walc czy cza cza, tom prawdziwa gratka.

 Ref…….

Piosenka„Nieposłuszny dziadek”  

I Mam dziadka, który zawsze ma swoje własne zdanie
i nikt z całej rodziny nie może wpłynąć na nie.
Ref;  Bo dziadek mój jest taki, że robi to co chce
i nawet mojej babci nie słucha się

II Prosiła babcia dziadka, by kran jej zreperował,
lecz dziadek nic nie zrobił i cały dzień próżnował
Ref. ….
III
Prosiła babcia dziadka by podlał w domu kwiatki
lecz dziadek zamiast tego zjadał czekoladki

Ref….
IV Prosiła babcia dziadka by raz  posprzątał w domu

lecz zaraz do kolegi wymknął się po kryjomu

Ref…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Odkrywamy świat wokół nas.

Dziecko:

 • dostrzega cechy charakterystyczne różnych środowisk i porównuje je,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane regiony naszego kraju,
 • tworzy kolekcje pasujących do siebie przedmiotów ze względu na podobieństwo, wspólne cechy, funkcje, przynależność,
 • rozumie, że rodziny, w których wychowują się dzieci mogą mieć odmienne tradycje, zwyczaje, status materialny, 
 • podaje imiona najbliższych członków rodziny oraz określa stopień pokrewieństwa,
 • wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w prostych fonetycznie słowach,
 • tworzy wyrazy z liter i sylab, podejmuje próby ich odczytywania.

 Kochamy Cię, Polsko!

Dziecko:

 • ma poczucie dumy z bycia Polakiem; rozpoznaje i szanuje symbole narodowe; dostrzega piękno języka, muzyki, tradycji, architektury, sztuki,
 • aktywnie uczestniczy w organizowanych na terenie przedszkola uroczystościach związanych z obchodzeniem świąt narodowych,
 • interesuje się historią naszego kraju; osiągnięciami ważnych historycznie postaci,
 • koncentruje uwagę podczas zajęć i podąża za ich tokiem,
 • zna podstawowe informacje na swój temat: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • rozumie konieczność ograniczonego zaufania wobec obcych,
 • podaje wynik dodawania i odejmowania w opisanych słownie sytuacjach (wstęp do rozwiązywania zadań tekstowych).

Warszawa to nasza stolica.

Dziecko:

 • słucha utworów literatury dla dzieci i wypowiada się na ich temat,
 • czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym,
 • interesuje się historią naszego kraju; osiągnięciami  znanych Polaków, ważnych historycznie postaci,
 • wie, że stolicą Polski jest Warszawa; zdobywa wiedzę na temat stolicy naszego kraju; rozpoznaje herb Warszawy,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni (w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu),
 • tworzy ciągi wyrazowe polegające na tym, że kolejny wyraz zaczyna się głoską kończącą poprzedni,
 • odgaduje wyrazy wypowiedziane z podziałem na głoski.

Deszczowa pogoda.

Dziecko:

 • wskazuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni, rozumie pojęcia „złota jesień”, „szaruga jesienna”,
 • ubiera się samodzielnie, stosownie do warunków atmosferycznych,
 • liczy posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • rozpoznaje błędne liczenie i opisuje dostrzeżone nieprawidłowości,
 • poprawnie stosuje określenia: wczoraj, dzisiaj, jutro, przedtem, potem,
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej słów; wyróżnia wskazane głoski na początku i końcu prostych słów.

Nasze emocje.

     Dziecko:

 • stosuje poznane sposoby służących wsparciu w trudnych sytuacjach,
 • uważnie słucha i analizuje coraz bardziej złożone poplecenia, instrukcje słowne oraz wykonuje zadania zgodnie z nimi,
 • przyporządkowuje cyfrom odpowiednią liczbę elementów; porównuje liczebność zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów; rozpoznaje znaki  <  >  =
 • rozumie i akceptuje fakt, że emocje mogą być przyjemne i nieprzyjemne, a także, że należy się liczyć z uczuciami i potrzebami innych osób; stosuje poznane sposoby radzenia sobie ze złością,
 • korzysta ze znanych sposobów okazywania emocji, szczególnie tych nieprzyjemnych, jak złość czy strach,
 • komunikuje swoje emocje w sposób zrozumiały i tak, aby nie krzywdzić, nie obrażać innych,
 • dostrzega znaczenia uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych takich jak dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń,
 • wykazuje tolerancję i życzliwość wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności; pomaga słabszym, mniej sprawnym.
 • Utrwalanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: O, A, T, M, E,
 • Poznanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: I, K, D, U.

Wiersz i piosenka

„Polska”   M. Brykczyński

Polska to słowa,

Którymi mama nas woła.

Polska to wiedza,

którą co dzień daje nam szkoła.

Polska to ziemia,

na której mieszkać nam przyszło.

Polska to dzieje

kraju nad Odrą i Wisłą.

Polska to pieśni,

nasze zwyczaje i święta.

Polska to wszystko,

o czym każdy Polak pamięta.

Polska to nasze myśli,

nasze marzenia i sny.

Czym jest Polska?

Polska to MY!

„W deszczowym rytmie”   muz. M. Sawa  sł.: E. Szeptyńska

1.Choć za oknem taka plucha,

choć za oknem pada deszcz

kiedy pada lubię słuchać

i ty ze mną spróbuj też.

Ref. Słuchać deszczowej muzyki

na deszczowe skrzypce i smyki,

słuchać, jak rosną kałuże,

te małe i te duże,

o właśnie tak: kap, kap,

o właśnie tak: kap, kap.

2.Ciągle kapie woda z góry,

jak to robi, nie wiem sam.

Skąd te wodę biorą chmury,

czy tam w niebie mają kran?

3.Aura ma swoje wybryki,

deszcz uparcie szyby tnie.

Więcej wody, czy muzyki?

czy to ktoś naprawdę wie?

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

Taniec jesiennych kolorów

Dziecko

 • wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych różnych formach( społecznie akceptowanych)
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a”- litery „A”, „a”
 • doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych, rozpoznawanie ich brzmienia

Książka kucharska prosto z natury

Dziecko:

 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e”- litery „E”, „e”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Jak dbamy o nasze zdrowie?

 Dziecko:

 • poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia
 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i”- litery „I”, „i”
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania wierszy na pamięć
 • konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji

Odkrywamy sekrety przyrody jesienią

 Dziecko:

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności o koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m”- litery „M”, „m”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie

PIOSENKA I WIERSZ

„O zdrowie dbaj!”

1.Sport to zdrowie, czy wy wiecie?

   Chcę wygrywać wszystkie mecze.

  Jem owoce i jarzyny,

  są w nich same witaminy!

  Bo sportowy we mnie duch, zdrowie muszę mieć za dwóch!/ 2x

2.Co dzień biegam, spaceruję,

   rano się gimnastykuję,

   mknę na nartach w zimie z tatą,

   pływam w morzu, gdy jest lato.

  Bo sportowy we mnie duch, zdrowie muszę mieć za dwóch!/ 2x

3.Dbam o zęby, ręce myję,

     i szoruje gąbką szyję.

   Każdy brudas niech się dowie,

   że higiena to tez zdrowie.

   A sportowy we mnie duch, jem i ćwiczę więc za dwóch!/2x

„Jesienne słoneczko”

Wielka kula rankiem wstaje

i promyki nam rozdaje.

Spójrz na każdy promyk złotem malowany…

Podziwiaj od świtu, poprzez dzionek cały.

Nazbieraj promyków, złóż w bukiet całe.

Maluj złote liście i trawy wspaniałe…

Pola pełne blasku, strumyki szemrzące

Od wczesnego brzasku do zachodu słońca.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

WRZESIEŃ 2022

Przedszkolaki to my

 Dziecko

 • rozwijanie aktywności różnych formach i obszarach
 • rozwijanie sprawności motoryki małej
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji
 • rozwijanie umiejętności słuchania , zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni

Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

Dziecko:

 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami- ciecie po linii prostej i po okrągłej
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych
 • kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym
 • rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szerokim pojętym bezpieczeństwem
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych
 • kształcenie wrażliwości muzycznej(rytm, tempo, reagowanie na sygnały dźwiękowe)

Razem ciekawie spędzamy czas

 Dziecko:

 • rozbudzenie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywania zadań( prawa i obowiązki przedszkolaka)
 • wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym
 • rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków( rombu, trapezu, czworokątów)
 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych
 • doskonalenie słuchu fonematycznego- analizy i syntezy wyrazów
 • wrabianie gotowości do pisania kreślenie po śladzie wzorów graficznych

Co lubi każdy z nas?

 Dziecko:

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • wdrażanie  do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym
 • kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim( poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych

WIERSZ I PIOSENKA

„Marzenia

Dzieci lubią mieć marzenia, chcą by były do spełnienia.

Każde w głowie ma guziczek, taki mały żółty pstryczek.

Co im świat piękniejszym czyni, od Krakowa aż do Gdyni.

Krzysio chciałby być pilotem, Pstryk- już lata samolotem.

Ewa chce lekarzem zostać, Pstryk- już w białym kitlu postać.

Kosmonautą chce być Jurek, Pstryk- i pędzi w kosmos, w górę.

Lecz są również takie dzieci, którym słońce słabiej świeci.

Jacek , ma chorą nogę, chciałby dosiąść hulajnogę.

Julia, która słuch ma słaby, chce usłyszeć szelest trawy.

Ale wszystkie ich marzenia, są z tym pstryczkiem do spełnienia.

„Kolorowe światła”

1.Do przedszkola co dzień rano idę przez ulice z mamą,

  droga wcale nie jest łatwa, bo na skrzyżowaniach światła.

Ref: Czerwone światło: Stój!

Zielone światło: Idź!

Na żółtym świetle zawsze czekaj, tak już musi być. 2x

2.Samochody w rzędach stoją, kierowcy spoglądają,

   czy już światło jest zielone , by już jechać swoją stronę.

Ref: Czerwone światło: Stój!…..

3.Policjanici wciąż pracują , skrzyżowania obserwują,

  czy przepisy wszyscy znają i czy znaków przestrzegają.

Ref: Czerwone światło: Stój!…..