Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Czerwiec 2023

Tematyka: „Lato w sadzie i ogrodzie”

 • umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli
 • rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów
 • ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej
 • kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek
 • zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski
 • doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie)
 • uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt
 • budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania
 • wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie

Tematyka: „Z wizytą w gospodarstwie wiejskim”

 • wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała przez poprawne wykonywanie ćwiczeń
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji 
 • poznanie pracy rolnika
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy
 • wdrażanie do uważnego słuchania i koncentracji uwagi
 • doskonalenie pamięci słuchowej

Tematyka: „Nadchodzi lato”

 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności poprzez występy na forum grupy
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w zespołach
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych
 • usprawnienie praca analizatora słuchowego
 • budowanie zainteresowania regionami Polski
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności                

Piosenka i wiersz miesiąca

„Podróże małe i duże

W domu bezpiecznie i cieplutko, ale czasem nudzi się troszeczkę

Wtedy w dal wypływam marzeń łódką , albo z mamą ruszam na wycieczkę.

Ref: Podróże małe i duże przez morze czy przez kałuże.

Naprawdę, czy też w zabawie, w podróży zawsze jest ciekawie.

II Można podróżować samochodem, statkiem, samolotem lub koleją.

Można w batyskafie zejść pod wodę, patrzeć, jak się wieloryby śmieją.

Ref: Podróże małe i duże przez morze……

III A gdy dorosnę, może da się taki dziwny pojazd skonstruować,

którym się przenosić można w czasie lub innych światów podróżować.

 Ref: Podróże małe i duże przez morze……

„Małpia przygoda”

I W dżungli, w dalekim kraju, w małpim zielonym gaju:

Mieszkały cztery małpki śmieszne, małe, rude i pocieszne.

II Pierwsza –  podskakiwała, druga – trzecią drapała,

Gdy trzecia smaczny orzech jadła, czwarta małpa z drzewa spadła.

III O! rety, rety! Co za los! Małpka potłukła sobie nos!

A pod drzewem tygrys zły szczerzy ostre kły!

IV Małpko, proszę, nie zwlekaj! Małpko, szybko uciekaj!

Małpka wysoko podskoczyła, w wielkich liściach się ukryła.

„Co to jest przyroda”

Co to jest przyroda? To drzewa i kwiaty, liście i woda

Motyl nad łąką, biała stokrotka. Przyroda jest wokół, wszędzie ją spotkasz.

Ptak rozśpiewany, gadające świerszcze. Powiedzcie proszę co jeszcze, co jeszcze.

Szanuj przyrodę, kochaj przyrodę, kwiatom w doniczkach nie żałuj wody.

Dbaj o trawniki! Niech wokół domu, będzie wesoło, będzie zielono!

„Ile głosów w lesie”

Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę, tysiąc głosów możesz słyszeć:

Śpiewa wilga, komar bzyka, świerszczowa gra muzyka,

Strumień nuci swą piosenkę, złota pszczoła leci z brzękiem,

Szumią drzewa, dzięcioł stuka, kukułeczka w gąszczu kuka.

Bąk kosmaty huczy basem, mała żabka skrzeknie czasem,

Stuk! – o ziemię szyszka stuknie, trzaśnie głośniej gałąź sucha…

Tysiąc głosów w lesie słyszy, kto uważnie umie słuchać.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Maj 2023

                Tematyka: „Polska to mój dom”

    Dziecko:

 • poznaje legendy, opowieści  związane ze swoją miejscowością;
 •   poznaje historię swojej miejscowości, ważniejsze instytucje, zabytki i miejsca;
 • poznaje symbole narodowe; rozpoznaje polską flagę, godło i hymn państwowy;
 • poznaje ludowe piosenki swojego regionu;
 • uczestniczy w zabawach słownikowych i gramatycznych;
 • rozpoznaje herb oraz ciekawe miejsca i ważne budynki w swojej miejscowości;
 • nabywa umiejętność skupiania uwagi na przekazie literackim;
 • rozwija umiejętność klasyfikowania;

Tematyka: „Mieszkamy w Europie”

Dziecko:

 • zna symbole Unii Europejskiej: hymn, flagę, maskotkę Syriusza,
 • potrafi wskazać Polskę na mapie Europy, wie jak wygląda mapa świata,
 • uświadamia sobie, że Polska jest jednym z krajów europejskich i należy do Unii Europejskiej,
 • rozumie, że kraje graniczą z innymi państwami,zna nazwy kilku państw europejskich,
 • rozumie co to znaczy pojęcie narodowość,
 • potrafi wymienić sławnych Polaków i wie kim byli Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II, Fryderyk Chopin,
 • pokonuje trudności podczas rozwiązywania zadania,
 • określa rodzaj i kierunek skąd dochodzi dźwięk,
 • zachowuje prawidłowy kierunek od lewej do prawej,

  Tematyka: „Duże i małe rodziny w akcji”

        Dziecko:                                                                            

 • interpretuje muzykę ruchem;
 • rozwija słuch i pamięć muzyczną;
 • wie jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują ;
 • wypowiada się w jaki sposób może sprawić przyjemność rodzicom;
 • wie jakie czynności domowe wykonują poszczególni członkowie rodziny;
 • wykonuje ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat mowy;
 • tworzy zbiory o określonej liczebności przez elementów;
 • umie dokładnie rysować po linii i wykropkowanym śladzie;
 • doskonali umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi w dostępnym  zakresie;
 • rozwija umiejętność posługiwania się technikami rysunkowo – graficznymi – pastele, patykiem moczonym w tuszu

Wiersz  i piosenka miesiąca

Piosenka: „Karuzela na łące”

 I   Dzień radosny dziś na łące, mocno i gorąco świeci  majowe słońce.

 Dobry humor się udziela, przyjechała karuzela, będzie wielki bal!

Ref. Na majowej łące karuzela dla biedronki, osy i dla trzmiela.

 I mrówka jedzie z chrząszczem, i żaba i chrabąszcze,

 I konik polny wskoczył, i żuczek się przytoczył.

 A karuzela wiruje wkoło, muzyczka gra wesoło, daba, daba, dam!

II   Kwiaty cieszą się z pogody i sukienki zakładają – to pokaz mody!

 Mak i chabry, fiołki, dzwonki. Na nich muszki i biedronki uśmiech wkoło ślą!

Ref……

III   Pająk nad porządkiem czuwa, a motylek wraz z rodzinką wysoko fruwa.

 Pszczoła miód rozdaje wszystkim, pachną  trawy, zioła listki i tak cudnie jest!

Ref…..

Piosenka: „Dla mamy i taty” 

I  Ja kocham mamę nie tylko od  święta

ja kocham za to, że o mnie pamięta

a przed wszystkim, że mnie urodziła

gdy byłam głodna , to  zawsze karmiła

mama mnie wspiera miłością matczyną

gdy szukam wsparcia w pobliżu jest ona

Pomaga wtedy,   gdy coś   nie wychodzi

i zawsze czuję się dopieszczona 

Ref :Ma ma ma ma ma ma mama mama

Ma ma ma ma ma ma mama mama

II Ja kocham tatę nie tylko od  święta

a także za to, że o mnie pamięta

Potrafi zawsze  do łez  mnie rozśmieszyć

a także w moim nieszczęściu pocieszyć

 z tatą idziemy  często do kina

 albo na mecze  albo na spacer

on mnie wychował i dzięki niemu

w razie kłopotów dam sobie radę. 

   Ref: tata tata tata tata ta…

Wiersz: „Łąka”

Powiał letni wietrzyk łąka zapachniała, świeżą koniczyną pokryła się cała.

 Brzęczą głośno pszczoły, pracują wytrwale. Zapylają kwiaty, nie nudzą się wcale.

 Słońce ciepłe blaski na ziemie wysyła. Mienią się w nich skrzydła pięknego motyla.

 Na łące tej chciałbym znaleźć się przez chwilę i stać się prześlicznym, barwnym motylem.

Wiersz: „Dla Mamy i Taty”

Dzisiaj Dzień Taty, mojego taty i wszystkich tatusiów na świecie,

niosę dla taty z ogródka kwiaty, co swoim tatom niesiecie?

Kwiatka nie macie? Zarzućcie tacie na szyję ciepłe ręce,

mówiąc do ucha: Tatku, posłuchaj chcę cię uściskać, nic więcej.

Jest na świecie tylko jedna tak wspaniała i kochana,

Spytasz pewnie kto to taki ? Oczywiście moja Mama!

Życzymy Mamie w dniu jej święta, by była zawsze uśmiechnięta,

I aby miała dla nas czas i kochała mocno nas.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Marzec 2023

Tematyka: „Ziemia -nasza planeta”

Dziecko:

 • posługuje sie pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących  życia zwierząt, roslin, ludzi w srodowisku przyrodniczym;
 • poznaje zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi,np: zatruwanie  powietrza, gleby, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach;
 • aktywizuje logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek; zachęcanie do samodzielnego ich układania; 
 • dodaje  i odejmuje  w dostępnym zakresie z wykorzystaniem palców;
 • rozwija umiejętności współdziałania w zespole;
 • uważnie słucha opowiadań i wierszy wypowiadając się na temat ich treści;

Tematyka: „Życie na naszej planecie”

Dziecko:

 • wzbogaca swoja wiedzę na temat życia wybranych zwierząt  (dinozaury) i  roślin (np; olbrzymie paprocie);
 • rozpoznaje litery, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 • rozwija sprawność narządów artykulacyjnych;
 • dokonuje oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań;
 • rozwija umiejętność tworzenia akompaniamentu;
 • doskonali umiejętność klasyfikowania, tworzenia kolekcji, porządkowania elementów wg jednej cechy:

Tematyka: „ Kosmos – co to takiego?”

Dziecko:

 • poznaje różne środki transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;
 • poznaje nazwy wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Mars, Wenus; słucha ciekawostek na ich temat;
 • ogląda i nazywa  przedstawione na obrazkach środki lokomocji niedostępne bezpośredniej obserwacji; np.: rakiety, promu kosmicznego;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np.: coraz dłuższe dni , coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające ptaki, pojawiające się pierwsze  kwiaty;          
 • rozwija umiejętność klasyfikowania przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych;
 • porównuje liczebność zbiorów poprzez ustawianie  elementów w pary  lub ich liczeniem;                                                                                    
 • zadaje pytania dla uporządkowania spostrzeżeń, zrozumienia obserwowanych zjawisk;

Tematyka: „Duzi i mali obrońcy przyrody”

Dziecko:

 • określa zmiany zachodzące w życiu zwierząt zgodnie z aktualną porą roku;
 • rozpoznaje i nazywa rośliny chronione oraz rozumie konieczność podejmowania działań ochronnych;
 • poznaje zwiastuny wiosny – kwitnienie wierzby, leszczyny pojawienie  się pąków na drzewach, krzewach; 
 • porównuje schemat własnego ciała ze schematem ciała innej osoby;
 • ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 • doskonali umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi w dostępnym  zakresie;
 • rozwija umiejętność posługiwania się technikami rysunkowo–graficznymi – pastele, patykiem moczonym w tuszu ;
 • umie dokładnie rysować po linii i wykropkowanym śladzie;
 • buduje dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi;
 • potrafi przełożyć zaobserwowaną regularność na inną formę: np., narysować za pomocą linii rytm wyliczanek;

Piosenka i wiersz miesiąca

„Wiosna w błękitnej sukience” 

      I      Wiosna w błękitnej sukience bierze krokusy na ręce,

              wykąpie je w rosie świeżej i nowe płatki ubierze.

      Ref. Wiosna buja w obłokach, wiosna płynie wysoko.

               Wiosna chodzi po drzewach, wiosna piosenki śpiewa.

       II    Potem z rozwianym warkoczem niebem powoli gdzieś kroczy,  

             wysyła promienie słońca i wiersze pisze bez końca.

       Ref……..

      III  Nocą się skrada z kotami, chodzi własnymi drogami.

            A teraz śpi już na sośnie i nie wie, że sosna rośnie.

„ Nareszcie wiosna”

      I Przyszła do nas wiosna – słoneczna, radosna 

        Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa 2x

     II Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły,

         gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy 2x

    III Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa,

          i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach 2x

     IV Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze

           tańczy razem z motylami na kwitnącej łące 2x

     V   Woła do niedźwiedzia: „ Wstawaj, misiu, wstawaj!

           Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!” 2x

     VI  I dzieci łaskocze słońca promieniami,

           Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić. 2x

„Czekam na wiosnę”

      Dość mam sanek, nart i śniegu. Chcę już w piłkę grać!

     Po zielonej trawie biegać, w berka sobie grać!

     Dość mam chlapy i roztopów, szarych smutnych dni.

     Przybądź wiosno, jak najprędzej, rozchmurz niebo mi.

     Przynieś kwiaty, promień słonka, zieleń liści, ptaków śpiew.

     Niech zadźwięczy śpiew skowronka. Przybądź, przybądź, proszę cię! 

 „ Pokaż, pokaż  marcu, co tam mieszasz w garncu”

    Pokaż, pokaż marcu, co tam mieszasz w garncu.

    Mieszam  śniegi, mieszam deszcze, więc na świecie zimno jeszcze.

    Szarobure dni, a wiosenka śpi. Pokaż, pokaż marcu co tam mieszasz w garncu.

    Chociaż chłodno jest na razie, już na wierzbach kwitną bazie, słonce uśmiech śle.

    Wiosno, pośpiesz się!

    Pokaż, pokaż marcu co tam mieszasz w garncu. Już dokoła pachnie wiosną, a mnie w garncu          

kwiatki rosną oraz kiełki zbóż, kwiecień już tuż, tuż

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Luty 2023

Tematyka : „ Odkrywamy świat muzyki”

Dziecko:

 • tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów;
 • rozróżnia barwy dźwięków muzycznych pojedynczych i w utworze granym przez orkiestrę instrumentalną;
 • potrafi wymienić sławnych Polaków np.: wie kim był F. Chopin;
 • dostrzega podobieństwa i różnice między kształtami,
 • wybiera napis oznaczający imię, aby podpisać własną pracę plastyczną
 • nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy: szron, ślizgawica, powstałe sople, zamarza woda, zawieje, zamiecie,
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-10

Tematyka: „Jak powstają obrazy i rzeźby?- Jesteśmy artystami”

Dziecko:

 • obserwuje pogodę i potrafi ją zapisać za pomocą umownych znaków,
 • potrafi wykorzystać informacje podawane w prognozie pogody np., nie wybiera się na sanki kiedy zapowiadane są obfite opady śniegu  i silny mróz,
 • posługuje się znakami synoptycznymi oznaczającymi wybrane zjawiska atmosferyczne,
 • odczytuje treść obrazów, wyodrębnia i nazywa ich elementy, wyjaśnia ich znaczenie i przesłanie,
 • pokonuje trudności podczas rozwiązywania zadania,
 • określa rodzaj i kierunek skąd dochodzi dźwięk,
 • zachowuje prawidłowy kierunek od lewej do prawej,
 • kształtuje poczucie własnej wartości, określa swoje mocne strony, zainteresowania, upodobania,
 • rozwija naturalną kreatywność w różnych formach aktywności,
 • poprawnie posługuje się przyborami przyborami do pisania;
 • posługuje się znakami synoptycznymi oznaczającymi wybrane zjawiska atmosferyczne;

 Tematyka: „Idziemy do teatru.

Dziecko:

 • zna zasady zachowania obowiązujące w teatrze, w kinie, na koncercie;
 • utożsamia się z postaciami występującymi w przedstawieniu i filmie;
 • organizuje samodzielnie rozbudowane zabawy tematyczne, wykorzystując rekwizyty i odgrywając określone role;
 • rozpoznaje wyrazy różniące się jedną głoską np., półka-bułka, kot-koc,
 • umie dokładnie rysować po linii i wykropkowanym śladzie,
 • buduje dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi,
 • potrafi przełożyć zaobserwowaną regularność na inną formę: np., narysować za pomocą linii rytm wyliczanek,
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych;

Piosenki i wiersze miesiąca

„Skaczące nutki”

I   Do przedszkola wpadły nutki, wszystkie miały czarne butki,

    Czarne szelki i czapeczki i skakały jak piłeczki.

Ref: Ta wysoko, tamta nisko, ta z plecakiem ta z walizką.

         Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.

II  Poprosiły o mieszkanie w dużym, czarnym fortepianie,

     I biegały i skakały po klawiszach czarno-białych.

Ref: Ta wysoko…..

III  Nawet na leżakowaniu, przeszkadzały dzieciom w spaniu

      I skakały po kocykach w czarnych szelkach i bucikach.

Ref: Ta wysoko…..

 „Malowanki”

I  Szybko pędzel w rękę bierz, jak malować? Dobrze wiesz!

   Najpierw niebo, na nim ptak, jeszcze słonko – ładnie tak! 3x

II Szybko pędzel w rękę bierz, jak malować? Dobrze wiesz!

    Namalujesz dom i psa, jeszcze płotek – ładnie tak! 3x

III Szybko pędzel w rękę bierz, jak malować? Dobrze wiesz!

      Będzie trawa, w trawie mak, jeszcze mrówka – ładnie tak! 3x

Wiersze :

„Mali artyści”

Dziś humory dobre mamy, na wystawę zapraszamy.

Są tu rzeźby i obrazy, spójrzcie na nie kilka razy.

Rzeźby sami robiliśmy, a obrazy z duszą malowaliśmy.

Chcemy je dzisiaj oglądać z wami, bo jesteśmy małymi ARTYSTAMI!

„O myszach na afiszach”

Miasto tonie  dziś w afiszach.

Będzie spektakl! „ O TRZECH MYSZACH”!

Przed teatrem już ogonek, kasa, bilet, trzeci dzwonek,

Światło, brawa kurtyna – przedstawienie się zaczyna.

Myszy toczą ser po scenie, piszczą: – Pora na jedzenie!

Nagle słychać pisk suflera; – Ja tez chcę kawałek sera!

I już sufler z reżyserem wokół sceny mkną za serem.

Wtem kot miauknął w pierwszym rzędzie !

Myszy ser złapały w pędzie i zniknęły razem z serem,

Kończąc w biegu swą karierę!

I o myszach na afiszach nikt w tym mieście już nie słyszał.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Styczeń 2023

   TEMATYKA: “Sporty zimowe dla każdego”

     Dziecko:

 • umie rozpoznawać i nazwać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór  roku
 • określa pory dnia: rano, południe, wieczór, i stosuje  je prawidłowo w wypowiedziach
 • wymienia w kolejności dni tygodnia, miesiące, pory roku
 • wyraża swoje emocje w trakcie zabaw na świeżym powietrzu
 • rozwija wyobraźnię i ekspresję twórczą poprzez  łączenie  różnych  form jej wyrazu ( muzyka, plastyka, taniec)
 • uczy  się na pamięć oraz recytuje utwory  literackie
 • rozwija zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów  i sekwencji,
 • doskonali  umiejętności dostrzegania elementów  fantastycznych  w  utworach  oraz  różnic  między  światem realnym  a fantastycznym.

TEMATYKA: „Zimowe obserwacje i eksperymenty

Dziecko;

 • kształtuje umiejętność wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami  
 • organizuje sytuacje edukacyjne wspomagające umiejętność ustalania przebiegu   różnych     czynności  w sytuacjach  życiowych (wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie)
 • rozwija sprawność fizyczną przez uczestniczenie  zabawach ruchowych i zręcznościowych
 • doskonali umiejętność rysowania, kodowania i dekodowania informacji
 • określa wynik dodawania lub odejmowania z pomocą palców  zastępujących  przedmioty
 • bada zjawiska atmosferyczne z wykorzystaniem  termometra ; obserwacja płatków śniegu, szronu za pomocą lupy
 • rozumie znaczenie pokrywy śnieżnej dla roślin w czasie mrozu
 • rozumie znaczenie dokarmiania ptaków podczas zimy
 • dostrzega cechy wyglądu poznanych ptaków;  wie jak pomóc zimującym ptakom
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania  licząc na palcach lub zbiorach zastępczych
 • odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych

  TEMATYKA: ” Zimowe zabawy z babcią i Dziadkiem”

      Dziecko:

 • odczuwa więź emocjonalną z dziadkami
 • dostrzega codzienne czynności wykonywane przez dziadków
 • rozumie znaczenie szacunku dla pracy starszych osób
 • interesuje się historią i tradycjami swojej rodziny
 • rozumie pojęcie drzewo genealogiczne i porządkuje członków  rodziny od dziadków do rodzeństwa
 • dokonuje pomiaru długości przedmiotów posługując się wspólną miarą
 • kształtuje  umiejętności wnioskowania i uogólniania
 • usprawnia narządy artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne
 • doskonali umiejętność szacowania liczby elementów w wyodrębnionym  zbiorze; stosuje określenia: mniej, więcej, tyle samo

Wiersze i piosenki miesiąca

  Wiersz:  „Co robią zimą dni tygodnia”

   Gdy tylko słonko na niebie lśni, bawią się zimą tygodnia dni.

   Poniedziałek – zjeżdża na sankach.

   Wtorek lepi bałwanka.

   Środa narty przypina.

   Czwartek kije jej trzyma.

   Piątek jedzie na ślizgawce, ciągnięty przez dwa latawce.

   Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę:

   „Hej, baw się z nami!”

   A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.

Wiersz:  „Kocham babcię i dziadka”
Babcia z dziadkiem dziś świętują
wszystkie wnuki więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze
wnusia babci bluzkę pierze.
Wnusio już podaje kapcie
– bardzo kocham swoją babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz
Święto dziadków ważna rzecz!

Piosenka: „Dla babci i dziadka”

 I Dziś dla babci i dla dziadka, taniec ten tańczymy,

   To ich święto więc dla nich pięknie wystąpimy.

Ref, Dla babci i dziadka tańczymy śpiewamy;

        Dla babci i dziadka sto całusów mamy 2x

II Zaprosimy dziś do tańca babcie oraz dziadka,

    Dla nich polka, walc czy cza cza, tom prawdziwa gratka.

 Ref…….

Piosenka„Nieposłuszny dziadek”  

I Mam dziadka, który zawsze ma swoje własne zdanie
i nikt z całej rodziny nie może wpłynąć na nie.
Ref;  Bo dziadek mój jest taki, że robi to co chce
i nawet mojej babci nie słucha się

II Prosiła babcia dziadka, by kran jej zreperował,
lecz dziadek nic nie zrobił i cały dzień próżnował
Ref. ….
III
Prosiła babcia dziadka by podlał w domu kwiatki
lecz dziadek zamiast tego zjadał czekoladki

Ref….
IV Prosiła babcia dziadka by raz  posprzątał w domu

lecz zaraz do kolegi wymknął się po kryjomu

Ref…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Grudzień 2022

Tematyka: „Co to znaczy być dobrym”

Dziecko:

 • Buduje dłuższe wypowiedzi z zastosowaniem reguł i zasad formułowania wypowiedzi;
 • Doskonali umiejętność posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi;
 • Doskonali umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi;
 • Buduje pozytywne relacje z rówieśnikami w zabawie I podczs pracy w grupach;
 • Rozwija kreatywność i wyobraźnię poprzez łączenie technik plastycznych;
 • Śpiewa indywidualnie lub zbiorowo wyraźnie wymawiając tekst.
 • Wypowiada się na temat postaci i bohaterów;
 • Dostrzega różne kryteria klasyfikacyjne dla tego samego zbioru przedmiotów;
 • Uczestniczy w swobodnych interpretacjach ruchowo – tanecznych do różnych gatunków muzycznych;
 • Prawidłowo posługuje się przyborami plastycznymi.

Tematyka: „Nasze rodziny”

Dziecko:

 • Porządkuje elementy historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią wydarzeń i ciągiem przyczynowo – skutkowym;
 • Poznaje urządzenia domowe oraz sposoby bezpiecznego posługiwania się nimi
 • Rozwija poczucie odpowiedzialności, rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac;
 • Kształtuje umiejetność okazywania szacunku i  wdzięczności członkom rodziny;
 • Określa wzajemne położenie przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku;
 • Gra akompaniament do poznanej piosenki na instrumentach;
 • Wykorzystuje różnorodne materiały do tworzenia prac wg własnych pomysłów;
 • Doskonali umiejętność komunikowania się z dziećmi i dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

Tematyka: ”Poznajemy tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia”

Dziecko:

 • Posługuje się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażania określonych treści;
 • Poznaje tradycje świąteczne w Polsce i na świecie
 • Wzbogaca słownictwo i formułuje wypowiedzi poprawne pod wzglądem gramatycznym, składniowym i logicznym
 • Kształtuje poczucie estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów)
 • Wyodrębnia wątki, postaci i elementy fikcyjne;
 • Utrwala i wzbogaca słownictwo służące do opisywania warunków pogodowych;
 • Wykonuje prace przestrzenne;
 • Zwiększa płynność, koordynację i świadomość ruchów całego ciała

Wiersze i piosenki miesiąca

„Prezent dla Mikołaja”- Dorota Gellner

A ja się bardzo, bardzo postaram i zrobię prezent dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik piękny i nowy, żeby go nosił w noce zimowe

i żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty tak rzadko ktoś mu daje prezenty!

„Wieczór wigilijny”- T. Kubiak

Biały obrus lśni na stole, pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince, co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń.

„Była noc” (pastorałka)

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.

Dokąd idziesz Panienko?
Taka krucha, jak szkiełko
Do Betlejem Panienka szła.

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.

Szła przez ciemność, zawieję.
Niosła ludziom nadzieję,
Świt nowego, lepszego dnia.

„To Mikołaj”

 I Kiedy przyjdzie sroga zima, śnieżek świat zasypie.
Wtedy przyjdzie gość wesoły, prezenty przyniesie.
Ten pan z długą siwą brodą, lubi radość sprawiać.
Różne piękne opowiastki, dzieciom opowiadać.
Ref. To Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj,
czeka już od wczoraj.
Aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci.

II Śniegu mnóstwo napadało, wokół wszędzie biało.
Aż tu widać coś w oddali, jedzie ktoś saniami.
To Mikołaj dzwonkiem dzwoni, nikt go nie dogoni.
Bo dziś spieszy się do dzieci, żeby je ucieszyć.

Ref……

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Moja ojczyzna – Polska!

Dziecko:

 • ma poczucie dumy z bycia Polakiem; rozpoznaje i szanuje symbole narodowe,
 • interesuje się historią naszego kraju; osiągnięciami ważnych historycznie postaci,
 • koncentruje uwagę podczas zajęć i podąża za ich tokiem,
 • tworzy kolekcje przedmiotów pasujących do siebie ze względu na wspólne cechy, funkcje, przynależność,
 • rozumie, że wynik liczenia nie zależy od wielkości elementów, ich ułożenia czy kolejności przeliczania,
 • rozumie, że rodziny, w których wychowują się dzieci mogą mieć odmienne tradycje, zwyczaje, status materialny.

Dawniej i dziś.

Dziecko:

 • słucha utworów literatury dla dzieci i wypowiada się na ich temat,
 • czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym,
 • dostrzega i odtwarza różne sekwencje rytmiczne oraz tworzy własne,
 • dostrzega skutki zjawisk atmosferycznych; rozpoznaje niebezpieczeństwa wynikające z pogody (np. silny wiatr) i wskazuje sposoby zabezpieczania przed nimi,
 • wyodrębnia głoski na początku prostych fonetycznie słów
 • buduje pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie,  podczas pracy w grupach,
 • analizuje treść zagadek słownych i trafnie wskazuje przedmioty będące ich rozwiązaniem.

Podróżujemy w dawne czasy.

     Dziecko:

 • stosuje poznane sposoby służących wsparciu w trudnych sytuacjach,
 • wskazuje lewą i prawą stronę własnego ciała,
 • rozpoznaje wyrazy do globalnego czytania; próbuje przyporządkować je do obrazków,
 • wskazuje różnice między podobnie wyglądającymi wyrazami,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia i emocje,
 • rozwija umiejętności oceniania  swojego zachowania,
 • uczy się bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii pod kontrolą dorosłych i w ograniczonym zakresie (Internet, gry komputerowe),
 • wykonuje prace zwiększające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność grafomotoryczną; prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie, dostosowuje do niego napięcie mięśniowe i siłę nacisku.

Piosenki i wiersze

„Wietrzyku, psotniku”.  muz.: K. Kwiatkowska:  sł.: A. Woy – Wojciechowska

1.Wiatr zapukał w okno do dzieci,  

Halo, hej! Maluchy, jak leci?

Nie chce mi się biegać po polach,

Przyjdę do waszego przedszkola!

ref.: Nie, nie, nie!

Wietrzyku, psotniku, masz chmurki przegonić,

utulić sarenki w lesie

Kałuże osuszyć i liście posprzątać

Bez ciebie cóż zrobi jesień?

2.Wiatr zapukał w okno leciutko,

Bez was, dzieci trochę mi smutno.

Nie chce mi się gwizdać i biegać,

Wolę z wami trochę pośpiewać!

3.A ja chcę rozkręcić zabawki,

Albo rozkołysać huśtawki!

Wolę dmuchać  w trąbki, piszczałki,

Zbudzić wasze misie i lalki.

„Listopad gra”. muz.: K. Kwiatkowska  sł.: Z. Holska – Albekier

1.Pan Listopad gra na basie,

dylu, dylu bum!

Na jesiennym graniu zna się,

trawką dotknął strun

ref.: Wesoło gra muzyka,

pada deszcz!

Świerszcz za kominem cyka,

Tańcz, gdy chcesz!

2.Pan Listopad gra na bębnie,

bara, bara, bam!

Z deszczem puka równo, pięknie,

koncert daje nam.

3.Pan Listopad gra na flecie,

fiju, fiju, fiu!

Z liści złotych ma berecik,

a kubraczek z nut!

„Jesienny wiatr”.   Dorota Gellner

Gdy pada na nosy, gdy pada na krzaki
To budzą się zaraz deszczowe Dziwaki.
Deszczowe Straszydła, Deszczowe Potworki
i prędko wyłażą z kałuży, jak z norki.
Pod rynną się kąpią i myją tam uszy

i każdy się pluszcze a żaden nie suszy. …
Łóżeczek nie mają,
kołysek nie znają,
a swoje maluchy

w kaloszach huśtają.

„Jesień u fryzjera” Danuta Gellnerowa

Przyszła jesień do fryzjera:

Proszę się mną zająć teraz!

Lato miało włosy złote,

Ja na rude mam ochotę!

No bo niech pan spojrzy sam,
Rudo tu i rudo tam

Mówi fryzjer: rzeczywiście, dookoła rude liście,

Ruda trawa, rude krzaki, chyba modny kolor taki.

Szczotka, grzebień, farby fura,
Już gotowa jest fryzura.

Woła Jesień: W samą porę!

Płacę panu muchomorem

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

 Zapachy i smaki jesieni

Dziecko:

 • dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru
 • kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza
 • kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych, przestrzeganie zasad i norm
 • doskonalenie współpracy w zespole

Sztuka bycia razem

Dziecko:

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów
 • rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem
 • rozwijanie kreatywności i aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie
 • kształtowanie zdolności empatii
 • wprowadzanie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

O czym szumią drzewa

Dziecko:

 • rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • kształtowanie postawy proekologicznej
 • uwrażliwienie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań

Jesienne strategie zwierząt

Dziecko:

 • budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów
 • poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorze
 • doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie
 • rozwijanie motoryki poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, rytmiczno- muzyczne
 • rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

PIOSENKA I WIERSZ

„Przyjaźń wielka sprawa”

1.Tomek, Kasia, Michał, Ela

    każdy szuka przyjaciela,

    z nim się może wszystko zdarzyć,

    razem zawsze lepiej marzyć.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę,

    z przyjaciółmi nuć piosenkę.

    nie stój sam, wyciągnij rękę,

    z przyjaciółmi nuć piosenkę.2x

2.Może pobiec na huśtawkę

   i z gałęzi zrobić tratwę,

   razem odpowiadać echu,

   śpiewać lub pękać ze śmiechu.

Ref. Nie stój sam……

3.A gdy smutek cię dopadnie,

   jest przyjaciel i jest rada,

   jeśli dbasz o swoja przyjaźń,

   ona nigdy nie przemija.

„Jak dobrze być dobrym”- Małgorzata Strzałkowska

Jak dobrze być dobrym na co dzień i w święta,

i myśleć o innych  i dbać o zwierzęta

Mieć oczy otwarte i słuchać serduszka,

bo ono nie kłamie, gdy szepcze do uszka.

Choć nie ma co marzyć i liczyć na cuda,

że w życiu bez przerwy być dobrym się uda.

Lecz warto spróbować choć troszkę. Dlaczego?

Bo w życiu nad dobro nic nie ma lepszego.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Wrzesień 2022

TEMATYKA: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Dziecko:

 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, stara się współdziałać w zabawach ,
 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to co mówią i czego oczekują,
 • grzecznie zwraca się do innych,
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas spożywania posiłków,
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,
 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy,
 • grupuje przedmioty, nazywa je i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują,
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie,

TEMATYKA: W moim domu nie nudzi się nikomu

      Dziecko:

 • wymienia imiona i nazwiska osób bliskich,
 • opowiada o przebiegu wydarzenia w sposób logiczny,
 • uwzględnia w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe,
 • używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do kolegów,
 • kształtuje umiejętność budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie
 • rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami,
 • powtarza słowa lub krótkie teksty zachowując podany rytm,
 • przestrzega zasad zabawy w wyznaczonych pomieszczeniach i na określonym terenie,

TEMATYKA: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

        Dziecko:

 • rozpoznaje oznaczenia przejść dla pieszych, sygnalizatora świetlnego dla pieszych,
 • wie, że może poruszać się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej,
 • rozumie znaczenie prostych znaków drogowych, np., przejścia dla pieszych,
 • klasyfikuje przedmioty według cech jakościowych –kolor,
 • wykonuje proste prace plastyczne według wzoru,
 • wie, że ruch i przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu,
 • dostrzega regularności rytmu w danym układzie,
 • uważnie słucha i pyta o niezrozumiałe fakty,

TEMATYKA: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Dziecko:

 • wdraża elementarne nawyki higieniczne: mycie rąk, twarzy, zębów;
 • poznaje wielozmysłowo rzeczywistość przez zabawy badawcze;
 • formułuje przemyślenia oraz rozwija mowę przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • dostrzega regularności, powtarza i kontynuuje rytmy;
 • utrzymuje ład i porządek w miejscu zabawy i pracy.
 • przezwycięża uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;
 • zwraca uwagę na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.

Wiersz i piosenka

„PRZYJACIEL”

Nie musisz mieć przyjaciół stu,

Nie musisz mieć dziesięciu,

Wystarczy, być jednego miał,

A to już wielkie szczęście.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

Kto zawsze cię zrozumie,

Gdy dobrze jest – to cieszy się,

Gdy źle – pocieszyć umie.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

Kto nigdy nie zawiedzie,

A poznasz go, bo z tobą jest,

Gdy coś się nie powiedzie.

PRZEDSZKOLE – DRUGI DOM

muzyka i słowa: Krystyna Bożek-Gowik

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
 a po spacerze w sali
wesoło bawię się.
 Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
 Lecz na mnie auto czeka i miś,
 w co będziemy bawić się dziś?
 Ref.: Ja chodzę tam co dzień…
3. Zamiast mamy Panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.