Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Styczeń 2023

   TEMATYKA: “Sporty zimowe dla każdego”

     Dziecko:

 • umie rozpoznawać i nazwać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór  roku
 • określa pory dnia: rano, południe, wieczór, i stosuje  je prawidłowo w wypowiedziach
 • wymienia w kolejności dni tygodnia, miesiące, pory roku
 • wyraża swoje emocje w trakcie zabaw na świeżym powietrzu
 • rozwija wyobraźnię i ekspresję twórczą poprzez  łączenie  różnych  form jej wyrazu ( muzyka, plastyka, taniec)
 • uczy  się na pamięć oraz recytuje utwory  literackie
 • rozwija zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów  i sekwencji,
 • doskonali  umiejętności dostrzegania elementów  fantastycznych  w  utworach  oraz  różnic  między  światem realnym  a fantastycznym.

TEMATYKA: „Zimowe obserwacje i eksperymenty

Dziecko;

 • kształtuje umiejętność wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami  
 • organizuje sytuacje edukacyjne wspomagające umiejętność ustalania przebiegu   różnych     czynności  w sytuacjach  życiowych (wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie)
 • rozwija sprawność fizyczną przez uczestniczenie  zabawach ruchowych i zręcznościowych
 • doskonali umiejętność rysowania, kodowania i dekodowania informacji
 • określa wynik dodawania lub odejmowania z pomocą palców  zastępujących  przedmioty
 • bada zjawiska atmosferyczne z wykorzystaniem  termometra ; obserwacja płatków śniegu, szronu za pomocą lupy
 • rozumie znaczenie pokrywy śnieżnej dla roślin w czasie mrozu
 • rozumie znaczenie dokarmiania ptaków podczas zimy
 • dostrzega cechy wyglądu poznanych ptaków;  wie jak pomóc zimującym ptakom
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania  licząc na palcach lub zbiorach zastępczych
 • odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych

  TEMATYKA: ” Zimowe zabawy z babcią i Dziadkiem”

      Dziecko:

 • odczuwa więź emocjonalną z dziadkami
 • dostrzega codzienne czynności wykonywane przez dziadków
 • rozumie znaczenie szacunku dla pracy starszych osób
 • interesuje się historią i tradycjami swojej rodziny
 • rozumie pojęcie drzewo genealogiczne i porządkuje członków  rodziny od dziadków do rodzeństwa
 • dokonuje pomiaru długości przedmiotów posługując się wspólną miarą
 • kształtuje  umiejętności wnioskowania i uogólniania
 • usprawnia narządy artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne
 • doskonali umiejętność szacowania liczby elementów w wyodrębnionym  zbiorze; stosuje określenia: mniej, więcej, tyle samo

Wiersze i piosenki miesiąca

  Wiersz:  „Co robią zimą dni tygodnia”

   Gdy tylko słonko na niebie lśni, bawią się zimą tygodnia dni.

   Poniedziałek – zjeżdża na sankach.

   Wtorek lepi bałwanka.

   Środa narty przypina.

   Czwartek kije jej trzyma.

   Piątek jedzie na ślizgawce, ciągnięty przez dwa latawce.

   Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę:

   „Hej, baw się z nami!”

   A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.

Wiersz:  „Kocham babcię i dziadka”
Babcia z dziadkiem dziś świętują
wszystkie wnuki więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze
wnusia babci bluzkę pierze.
Wnusio już podaje kapcie
– bardzo kocham swoją babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz
Święto dziadków ważna rzecz!

Piosenka: „Dla babci i dziadka”

 I Dziś dla babci i dla dziadka, taniec ten tańczymy,

   To ich święto więc dla nich pięknie wystąpimy.

Ref, Dla babci i dziadka tańczymy śpiewamy;

        Dla babci i dziadka sto całusów mamy 2x

II Zaprosimy dziś do tańca babcie oraz dziadka,

    Dla nich polka, walc czy cza cza, tom prawdziwa gratka.

 Ref…….

Piosenka„Nieposłuszny dziadek”  

I Mam dziadka, który zawsze ma swoje własne zdanie
i nikt z całej rodziny nie może wpłynąć na nie.
Ref;  Bo dziadek mój jest taki, że robi to co chce
i nawet mojej babci nie słucha się

II Prosiła babcia dziadka, by kran jej zreperował,
lecz dziadek nic nie zrobił i cały dzień próżnował
Ref. ….
III
Prosiła babcia dziadka by podlał w domu kwiatki
lecz dziadek zamiast tego zjadał czekoladki

Ref….
IV Prosiła babcia dziadka by raz  posprzątał w domu

lecz zaraz do kolegi wymknął się po kryjomu

Ref…

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Grudzień 2022

Tematyka: „Co to znaczy być dobrym”

Dziecko:

 • Buduje dłuższe wypowiedzi z zastosowaniem reguł i zasad formułowania wypowiedzi;
 • Doskonali umiejętność posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi;
 • Doskonali umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi;
 • Buduje pozytywne relacje z rówieśnikami w zabawie I podczs pracy w grupach;
 • Rozwija kreatywność i wyobraźnię poprzez łączenie technik plastycznych;
 • Śpiewa indywidualnie lub zbiorowo wyraźnie wymawiając tekst.
 • Wypowiada się na temat postaci i bohaterów;
 • Dostrzega różne kryteria klasyfikacyjne dla tego samego zbioru przedmiotów;
 • Uczestniczy w swobodnych interpretacjach ruchowo – tanecznych do różnych gatunków muzycznych;
 • Prawidłowo posługuje się przyborami plastycznymi.

Tematyka: „Nasze rodziny”

Dziecko:

 • Porządkuje elementy historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią wydarzeń i ciągiem przyczynowo – skutkowym;
 • Poznaje urządzenia domowe oraz sposoby bezpiecznego posługiwania się nimi
 • Rozwija poczucie odpowiedzialności, rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac;
 • Kształtuje umiejetność okazywania szacunku i  wdzięczności członkom rodziny;
 • Określa wzajemne położenie przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku;
 • Gra akompaniament do poznanej piosenki na instrumentach;
 • Wykorzystuje różnorodne materiały do tworzenia prac wg własnych pomysłów;
 • Doskonali umiejętność komunikowania się z dziećmi i dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

Tematyka: ”Poznajemy tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia”

Dziecko:

 • Posługuje się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażania określonych treści;
 • Poznaje tradycje świąteczne w Polsce i na świecie
 • Wzbogaca słownictwo i formułuje wypowiedzi poprawne pod wzglądem gramatycznym, składniowym i logicznym
 • Kształtuje poczucie estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów)
 • Wyodrębnia wątki, postaci i elementy fikcyjne;
 • Utrwala i wzbogaca słownictwo służące do opisywania warunków pogodowych;
 • Wykonuje prace przestrzenne;
 • Zwiększa płynność, koordynację i świadomość ruchów całego ciała

Wiersze i piosenki miesiąca

„Prezent dla Mikołaja”- Dorota Gellner

A ja się bardzo, bardzo postaram i zrobię prezent dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik piękny i nowy, żeby go nosił w noce zimowe

i żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty tak rzadko ktoś mu daje prezenty!

„Wieczór wigilijny”- T. Kubiak

Biały obrus lśni na stole, pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince, co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń.

„Była noc” (pastorałka)

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.

Dokąd idziesz Panienko?
Taka krucha, jak szkiełko
Do Betlejem Panienka szła.

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.

Szła przez ciemność, zawieję.
Niosła ludziom nadzieję,
Świt nowego, lepszego dnia.

„To Mikołaj”

 I Kiedy przyjdzie sroga zima, śnieżek świat zasypie.
Wtedy przyjdzie gość wesoły, prezenty przyniesie.
Ten pan z długą siwą brodą, lubi radość sprawiać.
Różne piękne opowiastki, dzieciom opowiadać.
Ref. To Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj,
czeka już od wczoraj.
Aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci.

II Śniegu mnóstwo napadało, wokół wszędzie biało.
Aż tu widać coś w oddali, jedzie ktoś saniami.
To Mikołaj dzwonkiem dzwoni, nikt go nie dogoni.
Bo dziś spieszy się do dzieci, żeby je ucieszyć.

Ref……

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Listopad 2022

Moja ojczyzna – Polska!

Dziecko:

 • ma poczucie dumy z bycia Polakiem; rozpoznaje i szanuje symbole narodowe,
 • interesuje się historią naszego kraju; osiągnięciami ważnych historycznie postaci,
 • koncentruje uwagę podczas zajęć i podąża za ich tokiem,
 • tworzy kolekcje przedmiotów pasujących do siebie ze względu na wspólne cechy, funkcje, przynależność,
 • rozumie, że wynik liczenia nie zależy od wielkości elementów, ich ułożenia czy kolejności przeliczania,
 • rozumie, że rodziny, w których wychowują się dzieci mogą mieć odmienne tradycje, zwyczaje, status materialny.

Dawniej i dziś.

Dziecko:

 • słucha utworów literatury dla dzieci i wypowiada się na ich temat,
 • czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym,
 • dostrzega i odtwarza różne sekwencje rytmiczne oraz tworzy własne,
 • dostrzega skutki zjawisk atmosferycznych; rozpoznaje niebezpieczeństwa wynikające z pogody (np. silny wiatr) i wskazuje sposoby zabezpieczania przed nimi,
 • wyodrębnia głoski na początku prostych fonetycznie słów
 • buduje pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie,  podczas pracy w grupach,
 • analizuje treść zagadek słownych i trafnie wskazuje przedmioty będące ich rozwiązaniem.

Podróżujemy w dawne czasy.

     Dziecko:

 • stosuje poznane sposoby służących wsparciu w trudnych sytuacjach,
 • wskazuje lewą i prawą stronę własnego ciała,
 • rozpoznaje wyrazy do globalnego czytania; próbuje przyporządkować je do obrazków,
 • wskazuje różnice między podobnie wyglądającymi wyrazami,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia i emocje,
 • rozwija umiejętności oceniania  swojego zachowania,
 • uczy się bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii pod kontrolą dorosłych i w ograniczonym zakresie (Internet, gry komputerowe),
 • wykonuje prace zwiększające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność grafomotoryczną; prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie, dostosowuje do niego napięcie mięśniowe i siłę nacisku.

Piosenki i wiersze

„Wietrzyku, psotniku”.  muz.: K. Kwiatkowska:  sł.: A. Woy – Wojciechowska

1.Wiatr zapukał w okno do dzieci,  

Halo, hej! Maluchy, jak leci?

Nie chce mi się biegać po polach,

Przyjdę do waszego przedszkola!

ref.: Nie, nie, nie!

Wietrzyku, psotniku, masz chmurki przegonić,

utulić sarenki w lesie

Kałuże osuszyć i liście posprzątać

Bez ciebie cóż zrobi jesień?

2.Wiatr zapukał w okno leciutko,

Bez was, dzieci trochę mi smutno.

Nie chce mi się gwizdać i biegać,

Wolę z wami trochę pośpiewać!

3.A ja chcę rozkręcić zabawki,

Albo rozkołysać huśtawki!

Wolę dmuchać  w trąbki, piszczałki,

Zbudzić wasze misie i lalki.

„Listopad gra”. muz.: K. Kwiatkowska  sł.: Z. Holska – Albekier

1.Pan Listopad gra na basie,

dylu, dylu bum!

Na jesiennym graniu zna się,

trawką dotknął strun

ref.: Wesoło gra muzyka,

pada deszcz!

Świerszcz za kominem cyka,

Tańcz, gdy chcesz!

2.Pan Listopad gra na bębnie,

bara, bara, bam!

Z deszczem puka równo, pięknie,

koncert daje nam.

3.Pan Listopad gra na flecie,

fiju, fiju, fiu!

Z liści złotych ma berecik,

a kubraczek z nut!

„Jesienny wiatr”.   Dorota Gellner

Gdy pada na nosy, gdy pada na krzaki
To budzą się zaraz deszczowe Dziwaki.
Deszczowe Straszydła, Deszczowe Potworki
i prędko wyłażą z kałuży, jak z norki.
Pod rynną się kąpią i myją tam uszy

i każdy się pluszcze a żaden nie suszy. …
Łóżeczek nie mają,
kołysek nie znają,
a swoje maluchy

w kaloszach huśtają.

„Jesień u fryzjera” Danuta Gellnerowa

Przyszła jesień do fryzjera:

Proszę się mną zająć teraz!

Lato miało włosy złote,

Ja na rude mam ochotę!

No bo niech pan spojrzy sam,
Rudo tu i rudo tam

Mówi fryzjer: rzeczywiście, dookoła rude liście,

Ruda trawa, rude krzaki, chyba modny kolor taki.

Szczotka, grzebień, farby fura,
Już gotowa jest fryzura.

Woła Jesień: W samą porę!

Płacę panu muchomorem

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

PAŹDZIERNIK 2022

 Zapachy i smaki jesieni

Dziecko:

 • dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru
 • kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza
 • kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych, przestrzeganie zasad i norm
 • doskonalenie współpracy w zespole

Sztuka bycia razem

Dziecko:

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów
 • rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem
 • rozwijanie kreatywności i aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie
 • kształtowanie zdolności empatii
 • wprowadzanie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

O czym szumią drzewa

Dziecko:

 • rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • kształtowanie postawy proekologicznej
 • uwrażliwienie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań

Jesienne strategie zwierząt

Dziecko:

 • budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów
 • poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorze
 • doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie
 • rozwijanie motoryki poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, rytmiczno- muzyczne
 • rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

PIOSENKA I WIERSZ

„Przyjaźń wielka sprawa”

1.Tomek, Kasia, Michał, Ela

    każdy szuka przyjaciela,

    z nim się może wszystko zdarzyć,

    razem zawsze lepiej marzyć.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę,

    z przyjaciółmi nuć piosenkę.

    nie stój sam, wyciągnij rękę,

    z przyjaciółmi nuć piosenkę.2x

2.Może pobiec na huśtawkę

   i z gałęzi zrobić tratwę,

   razem odpowiadać echu,

   śpiewać lub pękać ze śmiechu.

Ref. Nie stój sam……

3.A gdy smutek cię dopadnie,

   jest przyjaciel i jest rada,

   jeśli dbasz o swoja przyjaźń,

   ona nigdy nie przemija.

„Jak dobrze być dobrym”- Małgorzata Strzałkowska

Jak dobrze być dobrym na co dzień i w święta,

i myśleć o innych  i dbać o zwierzęta

Mieć oczy otwarte i słuchać serduszka,

bo ono nie kłamie, gdy szepcze do uszka.

Choć nie ma co marzyć i liczyć na cuda,

że w życiu bez przerwy być dobrym się uda.

Lecz warto spróbować choć troszkę. Dlaczego?

Bo w życiu nad dobro nic nie ma lepszego.

Wymagania z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Wrzesień 2022

TEMATYKA: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Dziecko:

 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, stara się współdziałać w zabawach ,
 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to co mówią i czego oczekują,
 • grzecznie zwraca się do innych,
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas spożywania posiłków,
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,
 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy,
 • grupuje przedmioty, nazywa je i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują,
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie,

TEMATYKA: W moim domu nie nudzi się nikomu

      Dziecko:

 • wymienia imiona i nazwiska osób bliskich,
 • opowiada o przebiegu wydarzenia w sposób logiczny,
 • uwzględnia w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe,
 • używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do kolegów,
 • kształtuje umiejętność budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie
 • rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami,
 • powtarza słowa lub krótkie teksty zachowując podany rytm,
 • przestrzega zasad zabawy w wyznaczonych pomieszczeniach i na określonym terenie,

TEMATYKA: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

        Dziecko:

 • rozpoznaje oznaczenia przejść dla pieszych, sygnalizatora świetlnego dla pieszych,
 • wie, że może poruszać się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej,
 • rozumie znaczenie prostych znaków drogowych, np., przejścia dla pieszych,
 • klasyfikuje przedmioty według cech jakościowych –kolor,
 • wykonuje proste prace plastyczne według wzoru,
 • wie, że ruch i przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu,
 • dostrzega regularności rytmu w danym układzie,
 • uważnie słucha i pyta o niezrozumiałe fakty,

TEMATYKA: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Dziecko:

 • wdraża elementarne nawyki higieniczne: mycie rąk, twarzy, zębów;
 • poznaje wielozmysłowo rzeczywistość przez zabawy badawcze;
 • formułuje przemyślenia oraz rozwija mowę przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • dostrzega regularności, powtarza i kontynuuje rytmy;
 • utrzymuje ład i porządek w miejscu zabawy i pracy.
 • przezwycięża uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;
 • zwraca uwagę na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.

Wiersz i piosenka

„PRZYJACIEL”

Nie musisz mieć przyjaciół stu,

Nie musisz mieć dziesięciu,

Wystarczy, być jednego miał,

A to już wielkie szczęście.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

Kto zawsze cię zrozumie,

Gdy dobrze jest – to cieszy się,

Gdy źle – pocieszyć umie.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

Kto nigdy nie zawiedzie,

A poznasz go, bo z tobą jest,

Gdy coś się nie powiedzie.

PRZEDSZKOLE – DRUGI DOM

muzyka i słowa: Krystyna Bożek-Gowik

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
 a po spacerze w sali
wesoło bawię się.
 Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
 Lecz na mnie auto czeka i miś,
 w co będziemy bawić się dziś?
 Ref.: Ja chodzę tam co dzień…
3. Zamiast mamy Panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.