Ramowy rozkład dnia 2023/2024

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – dzieci  I, II grupa

600 – 800           Schodzenie się dzieci do przedszkola. Stwarzanie warunków do zabaw rozwijających zainteresowania dzieci. Rozmowy, zabawy integrujące grupę. Gry i zabawy stolikowe. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję wzrokowo – słuchową,  zabawy logopedyczne

800 – 830           Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.  Obserwacje n-la

830 – 900           Czynności organizacyjne – ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe. Śniadanie

900 – 11.15        Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe (j. angielski)

                                               Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Praca indywidualna z dzieckiem wyłonionym do pracy korekcyjno – kompensacyjnej, dzieckiem zdolnym

                          Czynności organizacyjne – porządkowe. Uczenie dzieci samodzielności, zachowania porządku w miejscu zabawy, wokół siebie. Czytanie dzieciom bajek. Czynności organizacyjne, porządkowe i samoobsługowe przygotowujące do pobytu na powietrzu

1115 – 1130       Czynności organizacyjne – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
i samoobsługowe. Zupa

1130– 1245        Spacery, wycieczki, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu (w ogrodzie
                           przedszkolnym, na boisku, w parku itp.) Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

1245 – 1315       Czynności organizacyjne – przygotowanie do podwieczorku, czynności
                         higieniczne i samoobsługowe. II danie

1315 – 1430       Odpoczynek poobiedni. Relaksacja przy muzyce.

1430 –  14.45    Czynności organizacyjne – przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek

14.45 – 18.00        Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, zdolności dzieci. Zabawy tematyczne, prace użyteczno – porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA gr. III, IV, V, VI

600 – 800           Schodzenie się dzieci do przedszkola. Stwarzanie warunków do zabaw rozwijających zainteresowania dzieci. Rozmowy, zabawy integrujące grupę.  Gry i zabawy stolikowe. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję wzrokowo – słuchową, grafomotorykę, zabawy logopedyczne

800 – 830           Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela . Obserwacje n-la

830 – 900           Czynności organizacyjne – ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe. Śniadanie

900 –1100          Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe (j. angielski)

                                               Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Praca indywidualna z dzieckiem wyłonionym do pracy korekcyjno – kompensacyjnej, dzieckiem zdolnym

                        Czynności organizacyjne- porządkowe i samoobsługowe, kształtowanie nawyku zachowania porządku w miejscu zabawy, wokół siebie. Czytanie dzieciom bajek. Czynności organizacyjne, porządkowe i samoobsługowe przygotowujące do pobytu na powietrzu

1115 – 1130       Czynności organizacyjne – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
i samoobsługowe. Zupa

1130 – 1245         Spacery, wycieczki, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.) Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

1245 – 1315       Czynności organizacyjne – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
i samoobsługowe. II danie

1315 – 1430       Relaksacja, słuchanie bajek i muzyki, gry i zabawy swobodne w sali
i na powietrzu.

1430 – 1445       Czynności organizacyjne – przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek

1445 – 1800       Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, zdolności dzieci.  Zabawy tematyczne, prace użyteczno – porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.